Algemene Beschouwingen

IMG_1645zaterdag 12 november 2016 13:59

November is altijd de maand van de begroting en dus ook van de Algemene Beschouwingen. Een tijd om terug te kijken maar vooral om plannen te maken voor het komende jaar. Een bijzonder jaar omdat veel beleid en mensen gaan verhuizen naar de wijken. Behalve bij deze grote verandering stond de ChristenUnie stil bij zorg voor ouderen en bij de (te) grote cultuurambities in onze stad.

Naast de genoemde punten in Algemene Beschouwingen die u hier kunt lezen, diende de Christenunie met succes ook verschillende moties in:

- Om eenzaamheid op te sporen en (kleinere) zorgbehoeften te signaleren gaat het college onderzoeken of in Arnhem ouderen van boven de 75 standaard bezocht kunnen gaan worden.
- Ook gaat het college Eigen Kracht-conferenties of andere vormen van netwerkbijeenkomsten voor ouderen onder de aandacht brengen.
- Er komt een wedstrijd waarbij Arnhemmers een (eigen) publiekelijk zichtbare muur kunnen aanmelden om te vergroenen. De eigenaar van de 'lelijkste muur' krijgt een bedrag om de muur te vergroenen. (vertikaal groen)
Daarnaast kreeg de ChristenUnie naar aanleiding van twee ingediende moties een toezegging van het college:
- De (extra) kosten die ontstaan zijn bij het herstelplan van het Kunstbedrijf worden inzichtelijk gemaakt en de raad krijgt een voorstel om een goede afweging te kunnen maken over hoe om te gaan met deze bedragen.
- Ten slotte heeft het college beloofd om een integraal overzicht te maken van alle (beleids)keuzes die te maken hebben met huisvesting en personeel. Het gaat hierbij om veel geld en ook om een behoorlijke bezuinigingsopgave. Nu staat dit te versnipperd door de begroting en is het moeilijk te overzien.

« Terug