ChristenUnie Arnhem stemt in met voorstel Diftar

afvalbakmaandag 17 april 2017 15:35

Goed afval scheiden wordt beloond

Met het voorstel Diftar, heeft de gemeenteraad op 27 maart jl. ingestemd met het belonen van goed afval scheiden. Hoe beter je afval scheidt, des te meer geld je bespaart op je afvalstoffenheffing. Het voorstel heeft als voornaamste voordeel dat (beter) afval scheiden wordt gestimuleerd en beloond. Hierdoor zal er meer afval gerecycled kunnen worden.

Wat gaat er met Diftar veranderen?

In het huidige systeem van afval inzameling, betaalt iedere inwoner van Arnhem afvalstoffenheffing. Dat blijft zoals nu, maar met Diftar wordt de afvalstoffenheffing (deels) bepaald aan de hand van het daadwerkelijk aangeboden restafval. Met het vaste gedeelte van de afvalstoffenheffing draagt iedere Arnhemmer bij aan de kosten die in ieder geval gemaakt moeten worden om afval af te voeren. Daarnaast gaan de Arnhemmers ook per zak een bijdrage aan de afvalstoffenheffing betalen.
De bedoeling is om de hoeveelheid restafval per huishouden naar beneden te krijgen. De rijksoverheid eist maatregelen van gemeenten die dit bevorderen. Minder restafval kun je bereiken door je afval goed te scheiden. Hoe beter je afval scheidt, des te meer geld je bespaart op je afvalstoffenheffing.

ChristenUnie Arnhem is voorstander van Diftar

De ChristenUnie Arnhem heeft ingestemd met het voorstel Diftar. We willen graag dat afval zoveel mogelijk hergebruikt kan worden.

Er zijn wel een paar haken en ogen aan deze manier van afvalinzameling. Zo zijn er huishoudens die om medische redenen (relatief) veel restafval moeten storten (bijvoorbeeld incontinentiemateriaal). Ook gezinnen met kleine kinderen hebben meer restafval vanwege luiers. Daarnaast is het voor huishoudens van hoogbouw nog vaak (praktisch) lastig om hun GFT te kunnen scheiden. Tot slot moest in het voorgestelde systeem, elke aanbieding van restafval afgerekend worden als 60[kg] liter zak. Graag willen we dat ook kleinere hoeveelheden restafval aangeboden kan worden, zodat de zak niet te zwaar wordt en het restafval niet te lang opgespaard hoeft te worden.
Daarom heeft ChristenUnie Arnhem ingestemd met het, in ruime meerderheid aangenomen, amendement dat de volgende kaders voor Diftar meegeeft:

  • Het aanbieden van kleinere hoeveelheden afval is mogelijk tegen gereduceerd tarief
  • Incontinentiemateriaal en ander medisch afval kan gratis of tegen gereduceerd worden aangeboden
  • Er komt een passende oplossing voor het aanbieden van GFT-afval voor mensen die in hoogbouw wonen

Met betrekking tot luiers: deze kunnen momenteel al gratis aangeboden worden bij afvalinzamelingstations.

Kwijtschelding voor mensen met een minimuminkomen veranderd

Inwoners met een minimuminkomen ontvangen nu volledige kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2018 wordt het vaste gedeelte van de afvalstoffenheffing kwijt gescholden. Per zak moeten de minima gaan meebetalen. Om hen niet te zwaar te belasten kunnen ze 12 zakken per jaar gratis aanbieden. Zo wordt ook op de minima een beroep gedaan om minder restafval te produceren. De Arnhemmer met een minimuminkomen gaat er dus op achteruit maar kan het nadelige effect wel zelf positief beïnvloeden door goed afval te scheiden.

Begin alvast met afvalscheiding

We adviseren om nu alvast kritisch naar je afvalscheiding te kijken. Momenteel is Diftar nog niet ingevoerd, maar dit zal naar verwachting al vanaf 1 januari 2018 worden ingevoerd. Je hebt dus nog 8 maanden om je afvalscheiding te optimaliseren! Zo kun je ervoor zorgen dat op het moment dat het nieuwe systeem is ingegaan, je al meteen aan het besparen bent op je afvalstoffenheffing. Daarnaast is het natuurlijk goed voor het milieu.

Verenigingen kunnen geld verdienen met inzameling van blik en (kleine) PET-flesjes

Tot slot: Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen straks geld gaan verdienen met inzameling van blik en (kleine) PET-flesjes. Per ingeleverd blik of (kleine) PET-fles krijgt desbetreffende organisatie 5 cent. Het voordeel? Minder zwerfafval, extra geld in de clubkas en vooral een leuke actie om samen als club te ondernemen!
Het voorstel is door ChristenUnie Arnhem ingediend per motie en met ruime meerderheid in de raad aangenomen. In Apeldoorn is dit al een groot succes, wij verwachten ook hier een schoner Arnhem en profiterende verenigingen!

Meer info? Lees verder op de website van Gemeente Arnhem: https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/diftar

« Terug