Daniël Becker lijsttrekker ChristenUnie Arnhem

Danielvrijdag 13 oktober 2017 10:53

De leden van de ChristenUnie hebben dinsdagavond op een goed bezochte ledenvergadering ingestemd met de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Daniël Becker zal de lijst van de ChristenUnie aanvoeren. Hij lichtte zijn motivatie toe onder verwijzing naar psalm 146. Daniël is dankbaar voor het vertrouwen dat in hem is uitgesproken maar stelde daar ook een kanttekening bij: Daniël: “het is belangrijk om altijd je vertrouwen op God te stellen”. Daniël Becker is sinds 2014 raadslid voor de ChristenUnie en heeft de afgelopen periode ook ervaring opgedaan als interim fractievoorzitter. Daniël is een betrokken Christen en is op zondagochtend met zijn gezin in de kerk te vinden.

De verkiezingen worden met vertrouwen tegemoet gezien door de kandidaten van de ChristenUnie. Zij weten zich gesteund door een uitgebreid en evenwichtig verkiezingsprogramma dat deze avond door de leden nog aangevuld werd.

In het kort de drie speerpunten van de ChristenUnie
• Goed bestuur
• Zorg voor elkaar
• Duurzame stad

Tussen de eerste vijf namen op de lijst staan ook nieuwkomers. Daniël Becker: “de lijst is een mooie combinatie van nieuw talent en bekende kwaliteit”.

2. Ab Zijlstra
Ab Zijlstra is nu fractievolger van de ChristenUnie in Arnhem. Ab heeft zijn politieke ervaring onder andere opgedaan in Zaanstad. Hij houdt van het politieke handwerk, is niet zozeer een specialist, als wel iemand die graag het contact aangaat, voorstellen formuleert, draagvlak verwerft, en zo zorgt dat een onderwerp voor het voetlicht komt.

3. Nathalie Nede
Nathalie Nede is geboren en getogen in Arnhem. Nathalie is een goede luisteraar en een echte verbinder. Als Christen baseert ze zich hierbij op Gods liefde die mensen aan elkaar geeft, ze ziet het als haar taak om bij te dragen aan een maatschappij waarin iedereen een plek heeft.

4. Tjeerd Broersma
Tjeerd woont in Malburgen. Hij is nu fractievolger en heeft zijn sporen verdiend als communicatieadviseur en projectmedewerker, onder meer als zelfstandige. Tjeerd heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid, en is vooral sterk op de thema's ruimtelijke ordening / inrichting openbare ruimte en natuur en milieu. De fractie kent hem als bescheiden en dienstbaar.

5. Jan-Willem Overwater
Jan-Willem heeft veel ervaring opgedaan als leidinggevende in de financiële sector. Hij wil graag als Christen en met zijn ervaring en competenties de fractie steunen in de komende raadsperiode.

6 Loes Hakvoort-Zuidervaart
7. Henk Schimmel
8. Rick Jansen
9. Talar Lazarian
10. Erik-Jan Hakvoort
11. Gerben Bosscha
12. Jan-Willem Brunsveld
13. Mirjam Schoonhoven-Speijer
14. Edwin Tazelaar
15 Riet Oosterhoff
16. Maria Boes
17. Piet van Dijk
18. Angelo Sarabèr

« Terug