Geloofwaardig?

logicon_0606_vitessevrijdag 01 september 2006 22:16

De geloofwaardigheid van een betalingsregeling voor Vitesse...

Deze week heeft een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad ervoor gekozen opnieuw met Vitesse om tafel te gaan, om te komen tot een nieuwe betalingsregeling. Vitesse heeft zich namelijk niet aan de afspraken gehouden. Ondanks dat er flink gesaneerd is, lukt het de voetbalclub niet de geleende penningen aan de gemeente Arnhem terug te betalen.

Iedereen met een beetje geheugen herinnert zich vast dat dit probleem in 2004 ook al aan de orde was. Toen heeft de gemeenteraad met haar hand over het hart gestreken en Vitesse een al-ler-laatste mogelijkheid geboden door een extra lening en een soepeler betalingsregeling te lanceren.

Er is toen een motie aangenomen waarin duidelijk uitgesproken is dat het een eenmalige, finale oplossing was voor de gerezen problemen, en geen bodemloze put. Het was eens maar nooit meer!

Daarom vindt de ChristenUnie het ongelooflijk dat de huidige coalitie deze week opnieuw ervoor gekozen heeft met Vitesse te gaan praten om een nieuwe betalingsregeling te ontwerpen. Kennelijk kunnen moties en uitspraken uit het verleden gewoon de prullenbak in.

De waarschuwing destijds van de ChristenUnie, dat het zeer onverstandig was om afhankelijk te worden van de inkomsten van een voetbalclub, blijkt inderdaad een hele reële.

En het is natuurlijk de wereld op zijn kop om nu de gemeente de schuld te geven van het niet afbetalen door Vitesse, en de consequenties daarvan. Als iemand bijna verdrinkt omdat hij niet kan zwemmen, kan hij dat toch nooit zijn redder verwijten?

Als de gemeente Arnhem op deze manier met eerder gemaakte afspraken omgaat, gaan wij ernstig twijfelen aan haar geloofwaardigheid. Terwijl geloofwaardigheid en betrouwbaarheid pijlers zijn van een goed bestuur.

« Terug