Vergaderstructuur versus vergadercultuur

gemeentehuisarnhemwoensdag 11 oktober 2006 17:54

Vandaag moest ik mij op het stadhuis melden in verband met een interview over de nieuwe manier van vergaderen van de Arnhemse gemeenteraad. Momenteel bevinden we ons namelijk in de evaluatiefase en wordt er gepeild of we op de goede weg zijn of juist niet...

...En, ja, als ik het vergelijk met vroeger is er wel het een en ander veranderd.
Elke maandag politieke maandag, en elk onderwerp moet via een informatieronde, een meningsvormende ronde naar een weloverwogen besluit geleid worden.
Steeds wisselende kamers, voorzitters en commissiesamenstellingen.
 
Het was de ChristenUnie die vorig jaar deze revolutie (= grote verandering in het politieke en dagelijkse leven van mensen.) in gang gezet heeft.
We hebben andere steden bezocht en ook een bijeenkomst in Doetinchem waar diverse manieren van vergaderen vergeleken werden.
 
De twee belangrijkste doelen die wij daardoor voor ogen hadden, waren:
  1. Het besluitproces versnellen,
  2. Het voor de burgers duidelijker maken wanneer zij zich in de politieke discussie kunnen mengen.
In Arnhem lopen een aantal dingen nog niet zoals wij die graag hadden gezien.
Positief punt is wel dat het veel makkelijker is om burgers voor specifieke onderwerpen uit te nodigen.
Je hoeft je niet meer plaatsvervangend te schamen als insprekers om 19.00 aanwezig zijn en vervolgens tot 23.00 kunnen wachten voordat hun onderwerp eens aan bod is.
Ook is de besluitvorming versneld.
Meestal wordt een agendapunt binnen vier weken door de raad afgehamerd of vindt er ter besluitvorming een finaal raadsdebat plaats.
Maar ook de ChristenUnie mist de rondvraag en moet wennen aan de verschillende fases in de besluitvorming, en aan het tempo waarin de fractie de agenda moet voorbereiden.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.
 
Toch hoop ik van harte dat we niet met zijn allen teruggaan naar hoe het vroeger was, en dat we als raad, college, griffie (en burgers!) met wat aanpassingen en verbeteringen verder kunnen met de nieuwe manier van vergaderen.
Troostvol waren in elk geval de woorden die ik op een kalender las, toen ik vanmiddag in het stadhuis op de koffie zat te wachten:
Blunders bestaan niet, alleen leermomenten!
 

« Terug