Bindend preferendum

rijnboogvrijdag 03 november 2006 19:24

Steeds als ik het woord preferendum gebruik op de computer, verschijnt er een rood streepje onder. Dat bepaalt mij er steeds weer bij dat het woord eigenlijk niet bestaat.
Toch staat het wel in het coalitieakkoord en in het besluit over Rijnboog. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad gelooft er dus in…

Maandag moest de raad het Plan van Aanpak voor het preferendum over het Rijnboogkwartier vaststellen. Oftewel: Hoe gaan we de bevolking de vraag hoe het havengebied in het Rijnboogplan eruit moet gaan zien, voorleggen.
Wij zagen twee problemen. Ten eerste misten wij de 0-variant (geen haven), dus een goede keuze is er niet, en ten tweede zagen wij het feit dat de raad pas na het preferendum moest besluiten over de uitkomst ervan, als een gevaar. Het gevaar namelijk dat burgers zich helemaal niet meer serieus genomen voelen. En dat is tijdens de ontwikkeling van de Rijnboogplannen al veel teveel gebeurd.
 
Ik wist van tevoren dat die 0-variant waarschijnlijk er niet in zou komen. De coalitiepartijen waren daar duidelijk in. Ondanks onze argumenten bleef dat ook zo.
Daarom had ik van tevoren met diverse mensen uit onze achterban gesproken. Moest ik alleen maar ,,nee’’ blijven roepen, of kon ik ook ,,nee’’ roepen en desondanks namens de CU het ongewenste voorstel proberen bij te sturen. Dat laatste leek me het meest verantwoord. Het preferendum kost 1,2 miljoen euro. Daar moet je dan ook het beste uithalen.
En dat is iets heel anders dan de ChristenUnie ineens als voorstander van Rijnboog te kwalificeren!
 
Daarom zette de ChristenUnie vervolgens in op de “second best”. De raad gaat bij vaststelling van de vraagstelling van de varianten, in het voorjaar, ook meteen beslissen hoe de uitkomst van het preferendum gewogen moet worden. Dus een bindend preferendum? Ja. Maar dat is niet hetzelfde als een overwinning van de helft plus één.
Dat kan ook niet als er drie of meer varianten te kiezen zijn. We moeten ook van tevoren beslissen wat we doen als de verplichte 30% opkomst niet gehaald wordt.
De ChristenUnie zal de ontwikkeling van de varianten zo goed mogelijk volgen. Ze moeten namelijk per se voortkomen uit de hele batterij aan stadsdebatten, visitaties en workshops die op de stad losgelaten wordt.
Wij vinden dat nu de bevolking aan zet is, dat er in de stad weer het vertrouwen moet komen dat meepraten en meebeslissen zinvol is.
Dat wilde de ChristenUnie deze week benadrukken. Daarom zijn we toch blij dat ons voorstel het gehaald heeft.
 
 
 

« Terug