Zorgzone of tippelzone?

tippelzone_thumb_118woensdag 08 november 2006 17:40

,,De tippelzone moet sluiten!’’. Dit was ruim een half jaar geleden de inleiding voor een stevig debat over de zorgzone. De aanleiding daarvan was toen o.a. de afspraak met het OKA dat er niet meer dan twee omstreden voorzieningen op het Bilitonterrein gehuisvest mochten zijn...

Wetende dat met de komst van de Boei, de zorgzone en een eroscentrum het daar te druk zou worden, besloot Pro Arnhem toen de knuppel in het hoenderhok te gooien: Dan de zorgzone maar dicht.
Onze reactie was toen duidelijk. De zorgzone biedt de tippelende vrouwen, door het gecontroleerde systeem, relatieve veiligheid en zorg. En zolang er voor die vrouwen niet iets beters is, moeten we vooral de zorgzone in stand houden. Hoewel we het tippelen zelf afschuwelijk vinden.
 
Gisteravond diende Pro Arnhem opnieuw een motie in om de tippelzone te sluiten. Maar nu veel genuanceerder. Er werd namelijk gesproken over andere opvang voor de vrouwen van de zorgzone.
En zeker toen bij de overwegingen de passage over het eroscentrum eruit gehaald werd, vonden wij dat we er niet meer tegen mochten zijn. Want tegen een goed en grondig proces om opzoek te gaan naar een oplossing waarin de vrouwen wel hulp en zorg krijgen en niet meer tippelen, is natuurlijk niks in te brengen.
 
Deze ’morele daad’ van Pro Arnhem is in mijn ogen overigens wat wrang. Want ik weet dat zij, en meerdere partijen uit de raad, zich willen inzetten voor de komst van een eroscentrum. Wij zullen ons daartegen blijven verzetten, omdat wij prostitutie in elke vorm afkeuren.
 
De gemeenteraad gaat zich nu opnieuw buigen over de toekomst van de zorgzone. Gisteravond heb ik nadrukkelijk gezegd dat de zorg en opvang voor de vrouwen in die discussie het uitgangspunt moeten zijn. De zorgketen mag niet doorbroken worden!
En ook beseft de ChristenUnie dat er aan heel veel (dure!) randvoorwaarden voldaan moet worden, wil het sluiten van de zorgzone het betere alternatief zijn.
Wordt vervolgd…

« Terug