Mosterd na de maaltijd?

mosterddinsdag 28 november 2006 15:07

De dag na een raadsvergadering begin ik altijd met puinruimen. Alle stukken die de laatste vergadercyclus informatief en meningsvormend behandeld zijn in de commissies, zijn als het goed is nu ook door de raad geweest. Ik bundel wat onderwerpen maar er verdwijnen zo’n dag ook best wel wat stapeltjes bij het oud papier. (Lang leve het digitale tijdperk!)...

...Tussen wat actuele onderwerpen, zoals de problemen rond het tijdelijke station en de rioolheffing, ligt ook een wat ouder mapje met daarin het rekenkamerrapport Bouwen op Vertrouwen? Een rapport waarin beschreven staat wat er allemaal mis gegaan is bij de werkvoorziening Presikhaaf, gevolgd door allerlei goede aanbevelingen.
In september stond dit onderwerp ook al voor de raadsvergadering geagendeerd. Helaas moesten we toen de vergadering om 23.00 uur beëindigen, omdat we te gast waren in het Provinciehuis. (om eens te ervaren hoe leuk een arenaopstelling is.)
En gisteren was dus de herkansing. Vooraf was mij al diverse malen gevraagd of ik zeker wist dat het onderwerp nog behandeld moest worden, in de commissie was het namelijk alleen de ChristenUnie die vond dat het rekenkamerrapport niet als hamerstuk naar de raad kon.
Maar goed, onze fractie was er zeker van. Niet omdat we zo dol zijn op lange, onnodige vergaderingen maar omdat wij het gevoel kregen dat iedereen de aanbevelingen onderschreef om tegelijk weer terug te vallen in een afwachtende houding.
En in die houding ligt voor een deel het probleem. De raad wacht te veel af; de wethouder brengt ons vast wel op de hoogte als er ontwikkelingen zijn rond Presikhaaf Bedrijven of bij andere verbonden partijen.
En op zich is dat ook logisch. Want als je van alles overhoop moet halen om aan recente informatie te komen, is het moeilijk een alerte houding aan te nemen.
Daarom hadden we twee moties gemaakt die in ieder geval wat tegemoetkomen aan de informatiebehoefte van de raad. Gelukkig werden beide moties unaniem gesteund.
Toch is dit niet de oplossing, alsof er nu niks meer mis kan gaan.
Bovendien ligt heel veel bij de bestuurders zelf. Als je als raads- of collegelid deelneemt in een bestuur moet je dat heel serieus nemen. Niet alleen vlak voor de vergadering de agenda er eens bij pakken, omdat het toch een bijbaantje is. Maar ook tussendoor bijblijven! Ook zal je als bestuurslid je eigen verantwoordelijkheid moeten gebruiken om in te schatten of een besluit of beleidskeuze vooraf besproken zou kunnen worden. Niet blindelings een directie of dagelijks bestuur volgen omdat “zij er verstand van hebben, en vast wel weten wat ze doen”.
 
Kortom, mosterd na de maaltijd was het gisteravond niet, maar met mosterd alleen maak je een maaltijd niet smakelijk.

« Terug