2007!

gelukkig-nieuwjaardonderdag 04 januari 2007 12:45

De laatste rotjes hebben geknald, het is weer stil op straat. Iedereen gaat langzamerhand weer gewoon doen. Vanaf deze plek wens ik iedereen een goed en gezegend 2007 toe.

Voor de ChristenUnie een spannende tijd nu de formatiegesprekken weer zijn hervat.
Het gaat in Friesland en Den Haag natuurlijk om het totale kabinetsbeleid, maar de discussie op straat gaat voornamelijk over de principiële kant van de ChristenUnie. Je proeft allerlei gevoelens. Bijvoorbeeld: Help, we gaan met de ChristenUnie allerlei verworvenheden inleveren en belanden weer in de vorige eeuw.
Waar ik momenteel veel plezier aan beleef, zijn de gesprekken met allerlei mensen over de consequenties van een meeregerende ChristenUnie. Iemand zei me laatst: De discussie over ethische zaken is nooit afgerond. Je kunt ze niet in een wet stoppen en dan achterover leunen met het idee dat het allemaal geregeld is.
Juist omdat dit geen ChristenUnie-stemmer was, deed me dit goed. Er zijn nou eenmaal onderwerpen die elk mens, vroeg of laat, aangaan. En dan voldoet het niet een wetboek uit de kast te trekken en voor te lezen hoe de regels in Nederland zijn geformuleerd. Op momenten dat bijvoorbeeld de vraag om euthanasie levend wordt, spelen er emoties. Het raakt diep en het gaat heel ver.
Hoe de kabinetsformatie ook afloopt, deze gesprekken zijn goed en overtuigen mij ervan dat de discussie over wezenlijke, ethische onderwerpen altijd actueel is.

« Terug