Het regeerakkoord

Nieuw-kabinetvrijdag 09 februari 2007 16:45

De Christenunie is de stille winnaar van de formatie, was de conclusie van diverse commentatoren op het regeerakkoord. En het AD kopte dat het nieuwe kabinet, “het kabinet van het gezin” is.

Het waren natuurlijk spannende weken. Na al die geheimzinnigheid en opmerkingen over de goede sfeer tijdens de onderhandelingen, werd ik wel erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
En eerlijk gezegd, ik ben er heel blij mee. Als je het regeerakkoord legt naast het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (en dus naast de drie speerpunten, jeugd en gezin; kwetsbare groepen en duurzaamheid) zie ik een vloeiende lijn.
Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet betekent een belangrijke bijstelling t.o.v. de vorige kabinetten onder leiding van Balkenende. Van saneren en liberaliseren naar investeren in kwaliteit en duurzame verbondenheid.
 
Uitgaande van de kritische opmerkingen, de vooroordelen tegen regerende christenen en de uitgesproken angst voor een “betuttelende overheid”, besef ik dat het geen gemakkelijke opgave is om dit regeerakkoord handen en voeten te geven. Daarom wens en bid ik iedereen die daarbij betrokken is en zal worden, heel veel wijsheid toe!

« Terug