Het verhogen van de vergoedingen voor de fracties?

donderdag 22 februari 2007 21:26

Maandag 26 februari 2007 staan twee onderwerpen op de agenda waar de ChristenUnie extra aandacht aan zal besteden; het tegengaan van discriminatie in de horeca en het verhogen van de vergoedingen voor de fracties.

Op ons initiatief is ruim een half jaar geleden de vergaderwijze van de Arnhemse Raad veranderd. Voor de ChristenUnie is het belangrijkst dat de drie fasen voor het nemen van een besluit - te weten informatievoorziening, meningsvorming, besluitvorming - uit elkaar zijn gehaald. Dit bevordert de transparantie en duidelijkheid voor zowel politici, als toehoorders.
Deze nieuwe werkwijze van de gemeenteraad wordt nu geëvalueerd. Ook worden voorstellen gedaan voor de voortgang van de nieuwe werkwijze. We kunnen ons hierin voor een groot deel vinden maar één onderdeel stuit ons tegen de borst; de verhoging van de fractievergoedingen met in totaal E 12.500 (voor alle fracties).
De vergoeding voor de fracties in Arnhem is voldoende. Verhoging zou kunnen leiden tot een beeld van zichzelf verrijkende politici. Dit beeld moet voorkomen worden door verhoging van eigen budgetten alleen door te voeren wanneer evident is dat dit nodig is (bijvoorbeeld als inflatiecorrectie). In dit geval is dat in onze ogen niet aan de orde.
Daarom zullen we maandag een wijzigingsvoorstel indienen om deze geplande verhoging terug te draaien.

« Terug