UMTS-mast op Croydonplein?

umtsmastzaterdag 03 maart 2007 10:24

Onlangs zijn de bewoners van het Croydonplein in actie gekomen vanwege het plaatsen van een UMTS-mast op hun dak. Zij waren niet op de hoogte van de komst van deze mast en zijn bang voor mogelijke gezondheidsklachten...

 De wethouder heeft aangegeven dat uit het antenneconvenant (*) voortvloeit dat we niets aan de komst van de UMTS-masten kunnen doen.
 
De ChristenUnie stelt zich op het standpunt dat uit Zwitsers onderzoek blijkt dat er geen gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn aan te tonen waaruit zou blijken dat straling van UMTS-masten schadelijk is. We moeten dan ook niet aanvoeren dat we juridisch niets kunnen doen - een afspraak waarbij bijna drie miljard euro op het spel staat krijg je niet zomaar van tafel - aan de plaatsing van de masten, maar het argument moet zijn dat de straling niet schadelijk is.
 

* Het antenneconvenant is een afspraak tussen acht partijen: het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de vijf operators van mobiele telecommunicatie die zelf een netwerk exploiteren, KPN, Vodafone, Telfort, T-Mobile, Orange.

Het Antenneconvenant regelt de voorwaarden voor plaatsing van bouwvergunningvrije antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie van maximaal vijf meter hoog. In het Antenneconvenant staan afspraken over de samenwerking tussen operators en gemeente. Ook is de instemmingsprocedure voor bewoners van woongebouwen met huurders er in vastgelegd

« Terug