Extra geld voor de fracties? Hoe tegengaan van discriminatie in horeca?

zaterdag 03 maart 2007 10:28

Tijdens de Raad van maandag jl. zijn twee van onze voorstellen overgenomen:
Er komt een convenant tussen OM, politie, gemeente en horeca-ondernemers om discriminatie in de horeca tegen te gaan en de geplande verhoging van het fractiebudget met E 12.500 gaat niet door. We zijn blij met deze resultaten.

Met het convenant kunnen we aan de slag om met de partijen die op dit gebied moeten samenwerken, afspraken te maken om discriminatie aan de deur tegen te gaan. Voor de horeca-ondernemers is dit niet altijd even makkelijk. Helaas is het noodzakelijk om een deurbeleid te voeren omdat er mensen zijn die zich misdragen. Dit laat onverlet dat niemand op grond van de gronden in de Grondwet (artikel 1) mag worden geweigerd. Het convenant kan helpen bij het ontwikkelen van de juiste werkwijze.
 
Dat de verhoging van het fractiebudget niet doorgaat stemt ook tot tevredenheid. De geplande verhoging was onvoldoende gemotiveerd. Verhoging van eigen budgetten moet altijd met terughoudendheid worden toegepast.

« Terug