Gratis OV of gratis parkeren?

busmaandag 19 maart 2007 20:54

Deze week voert de gemeenteraad (alweer) een discussie over het vervoer in onze stad. Drie initiatieven worden tegelijk behandeld:

De VVD wil dat de parkeerder niet meer per uur maar bijvoorbeeld per tien minuten kan gaan betalen. (Begrijpelijk en sympathiek, maar uitvoerbaar en betaalbaar?) Daarnaast geeft de VVD autominnend Arnhem een extra aai over de bol, door het parkeren een dagdeel per week gratis te willen maken.
Het derde initiatiefvoorstel komt van Pro Arnhem. Gratis Openbaar Vervoer voor ouderen, vooral bedoeld om de ouderen uit hun isolement te halen.
Ik ga hier niet de alle voor- en tegenargumenten bespreken, maar wil alleen een stukje citeren uit een tekst die gebruikt is in Deventer, tijdens de Openbaar Vervoer Conferentie in december 2006.
 
De jaarlijkse kosten van openbare parkeerplaatsen zijn opgelopen tot €5,4 miljard (landelijk). 94% wordt gratis aangeboden. Vrijwel alle betaalde plaatsen worden te goedkoop aangeboden als je rekent met grondprijs en onderhoud. Samen met de justitieel opgelegde boetes brengen parkeergelden per jaar één miljard euro op. De overige 4,6 miljard euro wordt betaald uit de algemene middelen. Per personenauto (7 miljoen stuks in ons land) ontvangt de autobezitter voor het parkeren van zijn auto gemiddeld 650 euro parkeersubsidie per jaar. Daarover hoor je niemand. Dit is extra kortzichtig omdat het parkeren van auto’s in de komende jaren een nog veel groter probleem zal worden dan de congestie op de weg nu al is.
Als we per auto de helft zouden terughalen, en dat zouden besteden aan het betalen van het OV, dan zou er jaarlijks €2,275 miljard beschikbaar komen. Meer dan wat reizigers in trein, bus, tram en metro nu aan hun kaartjes uitgeven! Wie noemt “gratis” OV nog steeds te duur? Halen we de hele parkeersubsidie terug dan kan het gehele OV met 50% groeien en toch “gratis” worden aangeboden…
 
Hier kan je natuurlijk lang over discussiëren, maar origineel is het wel!
 

« Terug