PREFERENDUM RIJNBOOGHAVEN: KIES VOOR KORT!

dinsdag 24 april 2007 20:05

Op 6 juni zal de Arnhemse bevolking mogen kiezen wat voor vorm haven voor Rijnboog het beste is. Wordt het Kort, Lang of Sluis?

Informatie over de diverse varianten is te vinden op www.rijnboog.nl
De ChristenUnie is altijd erg kritisch geweest over de Rijnboogplannen. We waren bezorgd over de forse ingreep in de zuidelijke binnenstad. Behalve de haven, zagen we ook weinig in de grote gebouwen die gepland waren. Vooral de torenflats in Coehoorn Zuid waren (en zijn) onbespreekbaar.
Ook hebben we ons sterk gemaakt voor een echt referendum; dus dat men ook geen haven als optie had. Helaas is dat vorig jaar door een raadsmeerderheid onmogelijk gemaakt, en zodoende staan we nu voor een preferendum. Dit betekent: Kiezen uit drie gelijkwaardige varianten.
Maar als je de situatie vergelijkt met twee jaar geleden, is er voorzichtig een positieve verandering waarneembaar. De starre houding van: het is dit of het is niks, is losgelaten. Daar zijn wij blij om. Er is meer ruimte in het plan. En dat biedt mogelijkheden voor de andere deelgebieden.
En aangezien de Rijnboogtrein rijdt, de meerderheid van de raad heeft immers besloten, zien wij onze taak in het mee- en bijsturen.
 
Van de drie varianten waaruit de Arnhemmers mogen kiezen, gaat onze voorkeur uit naar de korte havenvariant. Een belangrijke reden is het feit dat alleen dan de Weerdjesstraat verlaagd of ondergronds aangelegd kan worden. En dan ben je een groot obstakel kwijt. Het is immers de bedoeling dat de mensen via de stad naar de Rijn komen? Ook biedt de korte haven veel meer mogelijkheden om activiteiten en gezelligheid te concentreren. Ook gaan wij pleiten voor een gebouw aan de overkant van de Rijn. Dus tegenover de haven, op de Stadsblokken. Dat moet wel iets moois, iets unieks worden natuurlijk. Bijvoorbeeld een museum/hotel.
 
Uitgaande van de korte variant, en van een aantal grote wensen en zorgpunten van de ChristenUnie, is de fractie om tafel gegaan met deskundigen op het gebied van stedelijke ontwikkeling en architectuur. Samen hebben we een ontwerp gemaakt, waar belangrijke randvoorwaarden in verwerkt zijn. Het is namelijk heel belangrijk om je steeds weer te realiseren dat Rijnboog veel meer is dan alleen een haven. Alles hangt met alles samen. Niet alleen stedenbouwkundig maar ook financieel. Daarom heet onze schets ook: De Samenhang der Dingen.
Vooral de oplossing voor de hoogbouw in Coehoorn Zuid maakt het plan een stuk acceptabeler dan het oorspronkelijke masterplan Rijnboog.
Natuurlijk is het niet zo dat je door een keuze voor kort, ook dit plan erbij krijgt. Maar hiermee laten wij zien dat er, uitgaande van de huidige politieke realiteit, ook verder vooruit gekeken kan worden. Dat de beweging die er nu is, om te zetten is in een verbetering. Stap voor stap.
Daar gaan wij ons voor inzetten.
 

« Terug