Wachten-land

donderdag 07 juni 2007 19:40

Een hectische maand, politiek gezien. Niet alleen nieuwe en grote vragen rond Rijnboog, de lage opkomst is voor de ChristenUnie reden voor bezinning, maar ook grote en belangrijke vragen op sociaal gebied hebben onze aandacht. Dit resulteerde in diverse aangenomen moties tijdens de laatste raadsvergadering.

Veel tijd hebben we als fractie besteed aan twee moties die betrekking hebben op de zorg voor vluchtelingen in Arnhem.

Niet alleen krijgt het Vluchtelingen Platform Arnhem een subsidie, maar ook gaan we in Arnhem geld en energie (onderdak en leefgeld) steken in vluchtelingen die in aanmerking komen voor het Pardon. Veel van deze mensen leven al jaren in grote onzekerheid. Er is in die groep veel depressiviteit. Dit komt o.a. doordat veel van hen geen doel en bezigheden hebben in hun dagelijks leven. Overleven, wachten en vragen om onderdak en leefgeld, is niet bevorderlijk voor het welzijn van een mens.

Ik sprak gisteren een vrouw die waarschijnlijk onder het Pardon valt. Ze is al jaren in Nederland en weet intussen wel hoe het er hier aan toe gaat. Het wachten op het laatste beetje zekerheid valt haar zwaar. ,,Nederland is niet de goede naam’’, zei ze. ,,Dit is wachten-land.’’

Daarom is het een goede eerste stap dat er  €50.000,- gereserveerd wordt voor deze groep.

Het convenant met de VNG en het Rijk is duidelijk. Vanaf 2009 moet de gemeente de noodopvang gesloten hebben. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er dan inderdaad geen noodopvang meer nodig is, als het Rijksbeleid echt sluitend wordt.

Maar de realiteit leert ons dat met het Pardon de problemen niet zijn opgelost. Ook de zgn. nieuwe-wetters leven soms alweer jaren in Nederland. En sommigen van hen ook zonder opvangvoorziening. Dus sluiten van de noodopvang in 2009 kan alleen als blijkt dat er geen mensen meer op straat terechtkomen. Want de gaten die het rijk laat vallen, worden opgevuld door de gemeente. De zorgplicht weegt zwaar! De ChristenUnie wil de komende tijd met andere partijen zich gaan richten op een goede gemeentelijke visie op deze problematiek. Zo hopen we te voorkomen dat we steeds bezig zijn met het blussen van brandjes en incidentenpolitiek.

 

Een ander behaald resultaat is een aangenomen motie waardoor vanaf 2008 jeugdproblematiek nog vroeger en meer integraal wordt opgespoord en aangepakt. Het project Samen Starten zal een onderdeel worden van de Arnhemse jeugdzorg. Dit betekent dat zodra een kind zes weken oud is, er (op het consultatiebureau) een uitgebreid gesprek met de ouder(s) plaatsvindt. In dat gesprek wordt niet alleen gesproken over de gezondheid van het kind, maar ook over financiën, steun van partner, sociale problemen enz. Als er reden is tot zorg, wordt die zorg ook zo snel mogelijk ingeschakeld.

Een echt speerpunt van de ChristenUnie!

 

Tenslotte nog een kleine praktische motie. Omdat wij van diverse kanten berichten ontvingen dat de openingstijden voor het recreatief zwemmen in de grote Koppel zo beperkt waren, hebben wij een motie ingediend om die tijden te verruimen. Ook deze motie haalde het.

 

De komende weken staat er nog veel op de agenda. Rijboog, de evaluatie van de tippelprostitutie, het Gele Rijdersplein, het bedrijventerrein Koningspley (asfaltcentrale!)

Graag horen wij via de mail reacties op deze en andere onderwerpen die Arnhem in de greep houden. Diverse lezers van deze site hebben ons al weten te vinden, maar meer is in dit geval altijd beter!

 

« Terug