PREFERENDUM RIJNBOOGHAVEN:

vrijdag 15 juni 2007 20:31

Om duizend en één redenen zijn de Arnhemmers massaal thuisgebleven op 6 juni. Slechts 10,2 procent nam de moeite te kiezen voor kort, lang of sluis. Het preferendum is mislukt. Wat de ChristenUnie betreft is het tijd voor bezinning. Een dergelijk lage opkomst mag door een volksvertegenwoordiger niet genegeerd worden.

Welke conclusie kunnen we trekken uit de lage opkomst? Gisteravond gonsde het in de stadhuishal van de speculaties; het middel preferendum is verkeerd, mensen willen geen haven, of ze willen meer burgerparticipatie, ze willen de keuze gewoon aan de gemeenteraad overlaten, het was te warm, het interesseert ze niet, enz.
Duidelijk is in ieder geval dat de overgrote meerderheid van de kiesgerechtigde Arnhemmers niet wild van enthousiasme is gaan stemmen.
De Christenunie heeft zich de laatste tijd ingezet om van het preferendum, ondanks alles, toch nog wat te maken. De uitslag werd door een amendement van ons bindend bij een opkomst van 30% en ook hebben we met andere partijen om geld gevraagd voor campagneactiviteiten buiten de gemeente om.
We hebben als partij gekozen voor een verantwoorde manier van meesturen met een plan waarvoor al tot twee maal toe een raadsmeerderheid gekozen had.
Tegelijk en vooral ben je als raadslid in het duale tijdperk volksvertegenwoordiger. En tussen het (be)sturen en volksvertegenwoordigen zit momenteel een wel erg grote kloof.
Want als een plan kennelijk zo weinig draagvlak heeft, ontstaat er een bestuurlijk probleem. De ChristenUnie is zich daarvan bewust en zal de komende twee weken zich daarop gaan bezinnen. Want door het signaal van de Arnhemmers is doorgaan met Rijnboog alsof er niks gezegd en gebeurd is, niet meer vanzelfsprekend.
 

« Terug