ChristenUnie wil uitstel raadsvergadering Preferendum Rijnboog.

vrijdag 15 juni 2007 20:33

De lage opkomst bij het preferendum is een duidelijk signaal vanuit de bevolking, dat niet genegeerd mag worden. Het is tijd voor herbezinning. En dat is iets heel anders dan blind doorvaren op de vastgestelde koers, zoals het college voorstelt. Want daarmee doe je de bevolking tekort.
,,We moeten een pas op de plaats maken, even een veilige haven aandoen.”

De ChristenUnie constateert uit de lage opkomst bij het preferendum dat het gemeentebestuur gefaald heeft om de Arnhemse bevolking enthousiast te maken voor haar plannen en voor haar handelwijze om tot een keuze te komen.
De kloof tussen gemeentebestuur en politiek is nog nooit zo groot geweest. De keuze voor Sluis, die het college de gemeenteraad dinsdag 26 juni al wil laten nemen, vergroot die kloof onherroepelijk.
De ChristenUnie wil hiervoor de verantwoordelijkheid niet dragen, en is ervan overtuigd dat dit breder leeft in de gemeenteraad.
Er is tijd nodig voor bezinning. Voor een genuanceerde, zorgvuldige discussie.
Daarom roept de ChristenUnie op de raadsvergadering over de uitslag van het preferendum te verplaatsen naar de raadsvergadering van september. Dat is overigens geen uitstel, omdat in het door de raad vastgestelde Plan van Aanpak Preferendum Havenkwartier Rijnboog staat dat pas in augustus/september 2007 de preferendumuitslag besproken en bekrachtigd zou worden.
Bovendien is het preferendum een instrument van de raad, evenals het door het college aangekondigde onderzoek naar de motieven die aan de lage opkomst ten grondslag liggen. Voordat de uitslag van dat onderzoek er is, kan er uiteraard geen besluit genomen worden.
De ChristenUnie vraagt voor alle gemeenteraadsfracties tijd om de scherven van dit mislukte proces bijeen te rapen, om het volksvertegenwoordigende proces weer ruimte te geven, en om zo te komen tot een weloverwogen besluit.

« Terug