Standpunt ChristenUnie inzake Rijnboogproject

zaterdag 23 juni 2007 15:46

Standpunt ChristenUnie
 
ZO KUNNEN WE NIET VERDER!
 
Omdat de ChristenUnie het eerste deel van de vergadering niet kan bijwonen, heeft de fractie een schriftelijke verklaring opgesteld:
 
Vandaag vraagt het college van B&W de gemeenteraad om in te stemmen met de variant Sluis, want daarvoor heeft een meerderheid van de stemmers tijdens het preferendum gekozen.
De ChristenUnie vindt echter dat daarmee geen recht gedaan wordt aan wat er leeft onder de Arnhemmers. Sterker nog, wij vrezen dat door te kiezen voor variant Sluis het nog aanwezige vertrouwen in Arnhem tussen burger en politiek onherroepelijk en onherstelbaar beschadigd wordt. Wij durven hier te spreken van blinde ambitie.
 
En daar kan en wil de ChristenUnie geen verantwoordelijkheid voor dragen!!
 
Als ChristenUnie hebben wij ons, op grond van onze verantwoordelijkheid, wellicht tegen beter weten in, tot het uiterste ingespannen om wat van het preferendum te maken. Tenslotte was er een bedrag van €1,2 mln. gemeenschapsgeld mee gemoeid. Maar nu de uitslag er is, op basis van een opkomst van slechts 10,2%, worden wij vooral aangesproken in onze volksvertegenwoordigende functie. Daar willen wij gehoor aan geven.
 
De belangrijkste vraag waar de GEHELE gemeenteraad zich nu mee bezig zou moeten houden is: Waar is de stad het meest bij gebaat?
Daarom heeft de ChristenUnie gepleit om de besluitvorming over de uitslag van het preferendum uit te stellen. Niet om ons te hullen in stilzwijgen, maar juist om, in overleg met alle partijen, zorgvuldig te zoeken naar nieuwe wegen, een nieuwe handelswijze en een verantwoord resultaat!
 
 
Wij willen tijd om weer nuance in de discussie te brengen. Maar nu ons gevraagd wordt om ongenuanceerd te kiezen voor variant Sluis (N.B. op basis van een ongeldig preferendum!) zal de ChristenUnie ongenuanceerd tegen stemmen
 
 
Fractie ChristenUnie Arnhem,
Addy Plieger, Guido Hamelink, Arrien Sietsma, Riet Oosterhoff

« Terug