Van start

maandag 10 september 2007 12:55

De vakantienevels trekken langzaam op, de eerste stukken zijn weer met een enorme dreun op de deurmat gevallen en ook de Arnhemse ChristenUnie fractie is alweer bij elkaar geweest.

We zijn met elkaar superblij en God dankbaar dat ons commissielid Arrien weer volop meedoet. De behandeling (bestraling) is erg goed aangeslagen en de laatste onderzoeken wezen uit dat het eigenlijk niet beter zou kunnen.
We hebben als fractie erg veel reacties en meeleven gehad, en dat heeft ons goed gedaan.
Ook hebben we gemerkt dat onze fractie als een hecht team goed op elkaar is ingespeeld en het werk samen goed kunnen verdelen. Soms moet je kennelijk met je neus op de feiten gedrukt worden!
We zijn allemaal vol goede moed en enthousiasme ons weer in de Arnhemse politieke zaken gaan verdiepen. De agenda die weer voorligt, maar vooral ook onze eigen agenda. Hoe staat het met onze verkiezingsbeloften? Wat vinden we zelf het komende halve jaar belangrijk? Hoe gaan we om met onze energie en prioriteiten?
De komende weken gaan we ook met het bestuur om tafel om te kijken naar wegen om onze achterban beter te bereiken en van informatie te voorzien. We vinden dit allemaal erg belangrijk maar het lukte ons tot op dit moment niet om iets goeds op poten te zetten. Onze ervaring is dat veel leden en geïnteresseerden als er iets speelt best de website en/of ons telefoonnummer weten te vinden (En dat kan ons niet vaak genoeg gebeuren) maar om als fractie vaker verantwoording af te leggen moet er nog iets meer gebeuren.
Tot zover dit eerste weblogverhaaltje. Ik hoop het komende jaar weer geregeld wat te schrijven over de dingen waar we als fractie, en ik als raadslid, tegenaan lopen. De Arnhemse horizon ziet er wat dat betreft weer veelbelovend uit!

« Terug