Seksinrichtingen

zaterdag 22 september 2007 19:54

Deze week is er, naar aanleiding van de komst van de homosauna Steamworks, in de Arnhemse politiek gesproken over het veranderen van het begrip seksinrichting in de APV. Op het oog een technische kwestie, maar de schijn bedriegt. Gezien de discussie en de standpunten die werden ingenomen, is het allerminst denkbeeldig dat binnen afzienbare termijn het beleid ten aanzien van Arnhemse seksinrichtingen inderdaad wordt versoepeld. Het gevolg zal zijn dat niet alleen parenclubs en zgn. dark-rooms, maar ook seksbioscopen zich ongelimiteerd, en zonder vergunning, overal vrij kunnen vestigen. Dit is volgens de ChristenUnie zorgelijk, en het levert de stad geen enkele winst op.

Waarom die zorgen? Naast de ethische bezwaren geldt ook het volgende: Seksinrichtingen, (want dat zijn en blijven het volgens de ChristenUnie!) zoals seksbioscopen en de organisaties en netwerken daarachter, houden de “markt” in stand. Sterker nog, zij zijn hiervan afhankelijk. Deze markt wordt grotendeels gevoed door vrouwenhandel en slavernij. Dan is het dus een slechte zaak om vervolgens bedrijven die hiervan profiteren, zoals seksbioscopen en seksautomatenhallen indirect doen, vrij baan te geven.

 

 

Waarom levert die vrije vestiging geen winst op? In de praktijk zullen dit soort bedrijven zich voornamelijk in het centrum vestigen. Dit brengt ondermeer een klimaat van onveiligheid met zich mee en is o.a. daardoor slecht voor nabij gevestigde ondernemers. Waar Arnhem zich –terecht- op de kaart tracht te zetten als groen, cultuurminnend en innovatief dreigt nu een totaal andere weg ingeslagen te worden. Arnhem is onlangs verkozen tot beste winkelstad, volgend jaar de Sonsbeektentoonstelling, onderwerpen genoeg waar we ons profileren. Op het gebied van het aantal seksinrichtingen moeten we zeker niet voorop willen lopen. Laten we vasthouden aan het huidige ‘uitsterfbeleid’. Acht seksinrichtingen binnen de gemeentegrenzen, zijn er al acht teveel.

 

 

Arrien Sietsma

 

Commissielid ChristenUnie

 

 

 

« Terug