Begroting

zaterdag 20 oktober 2007 15:53

Deze weken buigt de fractie van de ChristenUnie zich over de begroting 2008-2011. Op maandag 29 oktober vindt de Begrotingsraad plaats. Toch altijd een drukke tijd, omdat het hele gemeentelijke beleid aan bod komt, en je als politieke partij alert moet zijn op de voorgestelde toekomstplannen en eventuele wijzigingen die je wilt aanbrengen.

Dat gebeurt doorgaans met amendementen. De ChristenUnie heeft op dit moment vijf amendementen aangekondigd:

1. We willen een gedegen onderzoek naar reïntegratie- en participatietrajecten. Hoe effectief zijn ze? Wat kan er beter? Want hoe meer mensen er aan het werk komen, hoe beter.
2. Volgend jaar willen we een nieuw/herijkt Groenplan. Dit plan is erg belangrijk omdat door diverse ontwikkeling het groen soms in de knel komt. Daarom is het goed duidelijke afspraken te maken over het groen in de stad.
3. Ook willen we dat er ambitieuzer ingezet wordt op de luchtkwaliteit. Een lastig onderwerp omdat activiteiten om de luchtkwaliteit te verbeteren vooral regionaal en landelijk bepaald worden. Toch zien we het wel als gemeentelijke taak om hoe en waar dan ook schone lucht voor ogen te hebben.
4. De ChristenUnie wil dat burgerparticipatie zoveel mogelijk toegepast wordt. Daarom moet de nieuwe nota De Stad aan Zet die hierover gaat als belangrijk beleidsstuk in de (beleids)begroting komen.
5. Tenslotte vind de ChristenUnie dat verkeerstechnisch ingrepen rond het Nieuwe Plein en het Roermondsplein pas uitgevoerd mogen worden als de uitgebreide (milieu)discussie over het verkeer in dat gedeelte van Rijnboog gevoerd is. Anders doen we nu iets (duurs) waar we over een paar jaar spijt van hebben. Geen hapsnap beleid!
 
Gelukkig valt er op sociaal gebied ook van alles te beleven. De belangrijkste overkoepelende nota De Stad in Balans, staat ook op de raadsagenda. Wat ons betreft niet als hamerstuk, maar als goede inleiding om (via een motie) een beter overzicht te gaan maken van alle (gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde) zorg en welzijnsinstellingen in de stad. Er is ontzettend veel op dit gebied. Maar daardoor zie je door de bomen het bos soms niet meer, en is er ook veel overlap. We werken aan een goed voorstel.

« Terug