Tegenstrijdigheden

vrijdag 09 november 2007 19:20

Je hebt soms weken die opvallen door de tegenstrijdigheden waartegen je aanloopt. Soms zelfs op één dag...

Het ene moment ben je blij omdat tijdens de Begrotingsbehandeling alle ChristenUnie-voorstellen zijn aangenomen, het volgende moment belandt je in een heftige, onzorgvuldige, landelijke discussie over homo’s en de ChristenUnie. Ik hoop van harte dat het landelijke bestuur deze discussie op een milde zorgvuldige wijze, op de juiste tijd en plaats gaat voeren! Gelukkig wordt er breed onderschreven dat niemand vanwege zijn of haar geaardheid gediscrimineerd mag worden.
 
Woensdag 7 november was het dankdag. Een goede christelijke traditie om eens heel bewust stil te staan bij alles wat je hebt gekregen. In de kerkdienst in de Koepelkerk werd nadrukkelijk ingegaan op het feit dat je je identiteit vaak ontleent aan wat je hebt. Terwijl het juist van belang is om te beseffen dat je bent wie je bent door wie je bent voor God.
Een goede eyeopener waar je als raadslid en als fractie wat mee kunt.
Een grotere tegenstrijdigheid in dit kader is haast niet denkbaar als je de Nederlandse welvaart zet naast de mensonterende omstandigheden waaronder miljoenen mensen moeten leven.
 
Tegenstrijdig vond ik het ook toen ik woensdagavond lang het Gelredome reed en me realiseerde dat daar Paul de Leeuw bezig was met een show waar veel mensen toch wat vragen bij hebben. De foto in de Gelderlander deze week met Pauls “assistent”, Adje aan een kruis, vond ik schokkend. Kennelijk is het belachelijk maken van het meest waardevolle voor christenen, algemeen geaccepteerd. Tegenstrijdig is het dan wel dat in dezelfde show Majoor Bosschart, die heilig geloofde in en leefde voor God, een postume eervolle plaats kreeg in de show.
 

De komende weken gaan we als fractie proberen in de nieuwe politieke ronde ons te richten op voor ons belangrijke zaken. Stadsblokken Meinerswijk en het beleidsplan WMO staan boven aan ons lijstje. We hopen dat we op niet al te veel tegenstrijdigheden zullen stuiten...

« Terug