Stadsblokken/ Meinerswijk

stdsblk3vrijdag 09 november 2007 19:23

Het groene hart van Arnhem staat op de agendaStadsblokken, het open stuk tussen de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug, en Meinerswijk, het natuurgebied aan de westkant van de Nelson Mandelabrug. De algemene opinie is dat de twee gebieden een betere invulling moet krijgen, in die zin, dat ze toegankelijker moeten worden en minder verwaarloosd...

Omdat er veel mensen belang bij hebben dat dit stuk van Arnhem op een goede manier wordt ingericht, is er de mogelijkheid geboden voor alle Arnhemmers te komen met ideeën en suggesties voor de nieuwe inrichting.
Momenteel ligt aan de gemeenteraad het planproces voor dat is ontworpen vanuit de interactieve planvorminggedachte. Hierin komt duidelijk naar voren dat er veel ruimte is voor inbreng van iedereen die wil optreden als belanghebbende. De opgaven ofwel kaders die zijn gesteld zijn de volgende:
-          Stadsblokken/Meinerswijk geeft ruimte aan de natuur (ecologische hoofdstructuur)
-          Stadsblokken/Meinerswijk biedt (extra) ruimte voor de rivier
Deze twee opgaven zijn vanuit de landelijke en Europese overheid als kader meegegeven.
 
Ondanks het wantrouwen dat er heerst vanwege het volledig fout gelopen planproces rond Rijnboog heeft de ChristenUnie in het proces rond Stadsblokken/Meinerswijk in principe wel vertrouwen. We willen u oproepen uw stem in de komende maanden toch vooral te laten horen.
Het proces wordt door de gemeente kenbaar gemaakt zodra dit van start gaat. Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag omdat ook wij graag van u willen weten wat u belangrijk vindt.

« Terug