Boeiende Weken

thumb_drugsbootwoensdag 05 december 2007 15:18

De beoogde verplaatsing van de 24-uursopvang, De Boei, is één van de onderwerpen waar de gemeenteraad zich binnenkort over moet uitspreken.
Een feit dat iedereen erkent, is dat De Boei succesvol en nodig is. Het is een plaats waar hulp, zorg én toekomst geboden wordt aan mensen die door velen al zijn afgeschreven.
Ook is de overlast in de binnenstad en de cirkel daaromheen flink afgenomen.

 Tijdens de eerste, zeer drukke informatieve avond over dit onderwerp liepen de emoties hoog op. Ruim twintig insprekers, vooral veel ondernemers uit de buurt van de Nieuwe Haven, gaven aan overdonderd te zijn door het voorstel van B&W om De Boei bij hen in de buurt te leggen.

Er werd vooral afgegeven op het gemeentebestuur dat afspraken niet zou nakomen, en dus onbetrouwbaar zou zijn. 

De ChristenUnie neemt al deze reacties zeer serieus, en wil voordat er door de raad een definitief besluit genomen gaat worden antwoord op de volgende vragen:

Toen de plannen voor een drijvende 24-uursopvang vorm kregen, is meteen gezegd dat de ligplaats aan de Nieuwe Kade tijdelijk zou zijn. Na vijf jaar moest De Boei naar de Nieuwe Haven. Daarom heeft o.a. de commissie VROM in april 2005 het college geadviseerd een art. 19-procedure in gang te zetten. 

-          Hoe kan het dat de ondernemers en bewoners uit de buurt van de Nieuwe Haven het huidige voorstel als een nieuw feit ervaren? 

-          Wat is de reden geweest dat het college van B&W het afgelopen voorjaar met nieuwe, mogelijke afmeerlocaties op de proppen kwam? 

 

Het OKA beroept zich op het raadsbesluit uit 1997, waarin staat dat er niet meer dan twee overlastgevende voorzieningen tegelijk op het bedrijventerrein Westervoortsedijk/’t Broek/Kleefse Waard mogen functioneren. (bedoeld worden: Tippelzone, Eroscentrum en Drugssociëteit)

  

-          Hoever zijn de plannen voor een Eroscentrum? 

-          Klopt het dat er nergens zwart op wit staat dat het Eroscentrum op dit industrieterrein geplaatst moet worden? (Behalve dat het planologisch mogelijk is gemaakt) 

-          Wat heeft het college van B&W precies voor mondelinge toezeggingen aan het OKA gedaan?

 

Van groot belang is voor de ChristenUnie dat de zorg op De Boei gegarandeerd kan blijven worden. Dat is uiteindelijk het doel van deze voorziening.

 

-          Kan er gegarandeerd worden dat de bewoners en bezoekers van De Boei, na een verplaatsing naar de Nieuwe haven dezelfde zorg krijgen als nu het geval is? 

 

Aan de hand van het antwoord op deze, en wellicht nog meer vragen, zal de fractie van de ChristenUnie een definitief standpunt ontwikkelen. Mocht u ons hierover willen benaderen? Ga gerust uw gang!

 

 

« Terug