Aan het werk!

thumb_presikhaafdinsdag 08 januari 2008 19:42

,,Het is hier nu lekker warm. Maar dat is omdat jullie er zijn. Normaal is het in deze hal ijskoud’’. Grijnzend kijkt een werknemer van de Sociale Werkvoorziening, Presikhaaf Bedrijven, me aan. De eerste raadsactiviteit van dit jaar heeft als titel: Arnhem maakt er werk van.

 

 Alles staat vandaag in het teken van arbeid, re-integratie, de bijstand en het Arbeids Training Centrum (ATC). Dat ATC is voor Arnhem noord geïntegreerd in Presikhaaf Bedrijven.Duidelijk is dat de ambities als het gaat om het terugdringen van Arnhemmers in de bijstand hoog zijn. Wie een uitkering aanvraagt, zal (tenzij het echt niet kan) eigenlijk altijd via het ATC aan het werk gezet worden. En ook het bestaande bestand zal waar het kan opnieuw onder de loep worden genomen. Arnhem is na Den Haag de stad met relatief de meeste bijstandgerechtigden. Deels verklaarbaar, maar het is goed dat het beleid vernieuwd en aangescherpt wordt. 

Later spreken we in het stadhuis door over onderwerpen die hiermee te maken hebben. Positief vind ik het project dat zich speciaal gaat richten op werk voor alleenstaande ouders. Het is de bedoeling dat er eindelijk maatwerk geleverd gaat worden. Want het is voor een alleenstaande ouder simpelweg niet te doen om fulltime te werken, terwijl ook alle huishoudelijke- en zorgtaken op hem of haar neerkomen. En daarbij wordt volgens mij vaak voorbij gegaan aan de belangen van het kind. Ik ben benieuwd hoe dit maatwerk vorm gaat krijgen. 

Behalve dat we ons momenteel dus verdiepen in beleidskeuzes die voortvloeien uit de modernisering van de WSW (Wet sociale Werkvoorziening) maken we ons als fractie verder op voor nog een aantal belangrijke onderwerpen: Cultuur in Rijnboog, de Nota Podiumkunsten en het verplaatsen van De Boei, zullen de komende weken de agenda bepalen.

Maar omdat we onze bezigheden niet alleen willen laten bepalen door de gemeentelijke agenda, hebben we er in onze eigen planning voor gekozen om ook steeds een fractievergadering te houden ná een raadsvergadering. Zo hopen we tijd vrij te maken voor eigen speer- en actiepunten. 

De hele fractie heeft zin in het komende jaar. En dat komt ook doordat we geloven en beseffen dat ook in 2008 God met ons meegaat, ons beschermt, en ons doel is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug