Burgers serieus nemen!

imageszaterdag 26 januari 2008 16:00

Het witte vel waarop kinderen hun ideeën aan het schilderen zijn, staat symbool voor de blanco start van de planontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk. Wethouder Jansen roept de lokale politici op om het open planproces serieus te nemen.

Het is de bedoeling dat er in zeven maanden een plan ontwikkeld wordt, waarover de gemeenteraad zich aan het eind van dit jaar gaat buigen. We hebben het hier over twee heel bijzondere, en wat de ChristenUnie betreft ook heel verschillende, gebieden. Meinerswijk is niet te vergelijken met Stadsblokken. Het is daarom goed te horen dat veel mensen inzien dat deze unieke gebieden vragen om unieke plannen. Dat geluid is gelukkig vandaag ook in het stadhuis al te horen. 

Over het open planproces is de laatste maanden al flink gediscussieerd. Want een open planproces betekent dat het echt open is. Dat alles mogelijk moet zijn. Zo luidt de oproep van de wethouder vandaag ook weer. Maar wat doen we dan met ons verkiezingsprogramma, waarin staat dat er in Meinerswijk niet gebouwd mag worden? Wat telt zwaarder? Een open planproces of ons verkiezingsprogramma? We hebben het daar in de fractie dikwijls over gehad. De eindconclusie was, dat wij blijven staan voor ons verkiezingsprogramma. 

Een lastige, want burgerparticipatie is een gevoelig onderwerp in Arnhem. Zeker na de ongelukkige besluitvorming rond Rijnboog, en het ze-doen-toch-wat-ze-zelf-willen-gevoel dat bij veel Arnhemmers leeft over hun stadsbestuur.

Vooral daarom moet het nu geen schijnproces worden. Want we weten nu al dat de meerderheid van de raad liever geen bebouwing in Meinerswijk wil. Zelfs Groen Links heeft gezegd dat ze bij de besluitvorming gaan voor een groene variant. Dan smaakt het open planproces, hoe enthousiast ook bedacht en gebracht, enigszins wrang. En dat was de reden dat wij bij de behandeling ervan (tevergeefs) gevraagd hebben om één randvoorwaarde, namelijk: niet bouwen in Meinerswijk. 

We zullen dit proces zeker serieus nemen en daarom ook van zo dichtbij mogelijk volgen. Want voor zowel Stadsblokken als Meinerswijk willen we het beste en we weten zeker dat er bij heel veel Arnhemmers, los van het niet bouwen in Meinerswijk, fantastische ideeën leven om beide gebieden nog mooier te maken.

 

 

 

« Terug