Een negen halverwege!

negendinsdag 01 april 2008 10:18

De eerste helft van deze raadsperiode zit erop.
Niet alleen zijn we als fractie zelf ons functioneren aan het evalueren, ook de Gelderlander deed dit. De ChristenUnie in Arnhem kreeg een 9!

We hebben het er binnen de fractie de laatste tijd vaker over gehad: Wat gaat goed, wat kan beter. En dan zijn we erg kritisch! Duidelijk is dat we het, zeker binnen het stadhuis, goed doen. De Gelderlander omschrijft de ChristenUnie als het geweten van de Arnhemse volksvertegenwoordiging. Een prachtige omschrijving die tegelijk verplichtingen met zich meebrengt! Ik ben erg blij met het feit dat Arrien, Riet en Guido met name genoemd werden. Zonder hen zou het raadswerk voor mij niet te doen zijn.

Kortom, we zien ons als fractie gesteund door de waardering en met elkaar zijn we dankbaar voor de kracht en wijsheid die ons door God gegeven zijn.

 

Extra inzet is wel nodig om de zichtbaarheid in de stad te vergroten. Deze maand gaat de fractie samen met het bestuur zich buigen over mogelijkheden hiervoor. Nadrukkelijk wel onder de voorwaarde dat het vol te houden moet zijn. We zijn met weinig, en het is zaak onze energie goed te verdelen.

 

Gisteren was er weer een “gewone” raadsvergadering. Een belangrijk punt was het Regionaal Kompas. Dit is het beleidsplan dat moet leiden tot het uitbannen van langdurige dakloosheid in Arnhem en regio. Een spannende ambitie, maar voor de ChristenUnie het nastreven waard. Het amendement van de SP om voor september een voorziening voor nachtopvang voor zwerfjongeren te realiseren, hebben we van harte mee ingediend. Juist voor jonge daklozen is het belangrijk aparte opvang te hebben om ze zo uit het circuit van de oudere, vaak verslaafde, daklozen te houden. Opvallend is dat het zicht op jonge daklozen niet compleet is, juist omdat zij zich vaak niet “thuisvoelen” in de gewone opvang en ze daardoor elders hun heil zoeken. Hoewel de wethouder niet stond te juichen om dit uit te moeten voeren, zie ik het als aanmoediging flink in te zetten op deze kwetsbare groep. Mocht in of na september blijken dat er meer van dit soort opvangplaatsen nodig zijn, dan moet het beleid daarop aangepast worden. Zo flexibel is de nota hopelijk wel!

 

Verder spraken we over de Nota Cultuureducatie. In de commissie was deze nota al uitgebreid besproken, en voor de ChristenUnie bleef er daarom maar één belangrijk aandachtspunt over. De tarieven voor cultuureducatie voor de jeugd. Wij wilden en kregen de harde toezegging dat de muzieklessen en andere cultuuropleidingen voor de jeugd, niet duurder gaan worden. Het is voor ons een principieel punt dat cultuureducatie voor de jeugd financieel bereikbaar blijft. De toezegging van de wethouder maakte het, voor de zekerheid meegenomen, amendement niet nodig.

 

« Terug