Mei

stadhuiswoensdag 28 mei 2008 10:57

Het is alweer ruim een maand geleden dat ik wat schreef voor mijn weblog. Dit wil niet zeggen dat er niks gebeurd is. De laatste raadsvergadering was een spannende: Wij hadden twee belangrijke eisen voor de vervolgstudie van Cultuur in Rijnboog.

Zo wilden we dat er met projectontwikkelaars in het Havenkwartier een goede risicoverdeling wordt afgesproken.

De gemeente moet niet voor 100% risicodrager zijn.

Daarnaast hebben, geheel in lijn met ons verkiezingsprogramma, ervoor gepleit dat er bij de plannenmakerij voor de cultuurclusters, niet gebouwd mag worden op tariefsstijging voor cultuureducatie aan de jeugd. Want ons angstscenario is dat er straks wellicht prachtige cultuurgebouwen staan, maar dat de “gewone” muzieklessen voor kinderen niet meer te betalen zijn.

Gelukkig kregen voor beide voorwaarden een meerderheid. En nou maar afwachten hoe de verdere plannen eruit zien, en vooral: hoe duur gaat dit worden?

De maand  mei staat in het teken van het Jaarverslag en de Perspectiefnota van het college. Hierin geeft het college richtingen aan voor de begroting die we in het najaar moeten vaststellen.

Uiteraard willen we ook zelf wat richting aangeven! In ieder geval hebben we een voorstel gemaakt om jongeren/jeugd meer voorlichting te geven over geld. Er zijn steeds meer jongeren met schulden. Lenen wordt steeds normaler gevonden, net als rood staan. Onderzoek van het Nibud toont aan dat als je de jeugd aan het einde van de basisschool bereikt met budgetvoorlichting, en die voorlichting continueert op de onderbouw van de middelbare scholen, het heel effectief is.

Ook het voorstel om te onderzoeken of winkeldistributie iets is voor Arnhem, is een hele praktische. In Nijmegen zijn ze hier onlangs mee begonnen: Goederen met bestemming binnenstad worden buiten het centrum in vrachtwagens samengevoegd. Dat scheelt vrachtwagens in het centrum, en dat komt zowel het milieu als de doorstroming ten goede.

Als het gaat om wonen en bouwen willen wij graag zien dat er goede keuzes gemaakt worden. We hebben in Arnhem een Woonvisie, maar duidelijk is dat die in meer of mindere mate herzien moet worden. Wij willen dat zorgvuldig doen, door o.a. een goede voorbereiding. Het liefst d.m.v. een raadsconferentie, waar allerlei deskundigen aan meedoen, en vervolgens het ontwikkelen van diverse scenario’s.

Ons laatste voorstel is een technische, en heeft te maken met het arbeids- en participatiebeleid. Onze vraag is om al die resultaten van dit beleid, vooral de werkgeversbenadering, overzichtelijk in de Begroting en het Jaarverslag te zetten. Anders valt er weinig te controleren en te sturen voor de raad.

Inmiddels hebben alle beraadslagingen en de Algemene Beschouwingen plaatsgevonden, maar gezien het uur van de nacht is besloten de stemming op maandag 2 juni te laten plaatsvinden.

 

 

 

 

« Terug