Een jaar na het preferendum

sluiswoensdag 11 juni 2008 17:47

Een jaar geleden vond in Arnhem het mislukte preferendum plaats over de haven in Rijnboog. De opkomst was bedroevend. Een teken aan de wand dat serieus genomen moest worden, zei de ChristenUnie toen. Laten we voor we verdere besluiten nemen eerst eens goed nadenken. Toch vond het college dat de raad maar snel akkoord moest gaan met de sluisvariant.

Nu, een jaar verder blijkt plotseling dat coalitiepartij CDA ook niet gelukkig is met de gang van zaken, en ook niet met de haven met sluis, waaraan achter de schermen al hard getekend en gerekend wordt. De pijnlijke conclusie die we dus moeten trekken is dat er nauwelijks een meerderheid was, en is voor de sluisvariant. Ook het CDA geeft toe dat het proces aan alle kanten verkeerd in elkaar stak, inclusief de uiteindelijke besluitvorming. De kater die de ChristenUnie vorig jaar al had, is met deze kennis, weer helemaal terug en nu nog veel groter.

Dat het draagvlak voor de haven in Rijnboog bij de burgers ontbreekt, dat wisten we. Maar dat voor de haven met sluis ook binnen de raad steeds minder enthousiasme blijkt, hangt nu als een donkere wolk boven het vervolg.

Want de vragen rond de haven met sluis stapelen zich op. Met name de technische uitvoerbaarheid wordt door deskundigen uit het land sterk betwijfeld, of eigenlijk haast voor onmogelijk gehouden. En als er al aan begonnen zou worden, kan dat niet zonder enorme kostenstijgingen. Moeten we daar, als we eerlijk zijn, wel aan beginnen? Nog meer (financiële) tegenslagen op grote projecten zijn echt niet op te vangen.

Een jaar geleden vroeg de ChristenUnie om een zorgvuldige, degelijke bezinning. Daar wilde de meerderheid van de raad toen niet aan. Soms zou je willen dat je de tijd terug kon draaien…

 

« Terug