Wat een week!

jongleurzaterdag 13 september 2008 16:07

Spitting Leaders, dat is de titel van één van de kunstwerken van de Sonsbeektentoonstelling die de gemeente wil kopen. Dit beeld is illustratief voor de afgelopen politieke week. Zelden hadden oppositie en coalitie zo’n verschillende interpretatie van feiten. En zelden ging de ChristenUnie-fractie met zo’n kater naar huis. Maar er gebeurde meer deze week. Gelukkig maar.

Het debat over het Museum voor Moderne Kunst was lastig. Opvallend was de houding van de coalitie, die eigenlijk alleen wees naar de ambtenaren: Zij maakten het het college onmogelijk te besturen.

Wij kijken daar anders tegenaan: Natuurlijk zijn er veel (communicatie-)fouten, aan het licht gekomen, maar de politieke verantwoordelijkheid ligt formeel bij het college. Daar ontbrak het aan leiding, sturing en controle. En daar werd nauwelijks gecommuniceerd en doorgevraagd. Hoezo collegiaal bestuur? De motie van afkeuring die door de gehele oppositie werd ingediend, was dus zeker terecht.

 

Het voorstel van de ChristenUnie om alle Arnhemse plannen en ambities eens tegen het licht te houden en in evenwicht te brengen met de kracht van het bestuur, en de financiën, werd van tafel geveegd. Maar het is op dit moment toch niet vol te houden dat Arnhem het aantal grote projecten aankan? Wij vinden ambities prima, maar het moet wel realistisch zijn. (Een jongleur kan ook niet lang tien bordjes op stokjes laten draaien..) Gewoon, een kwestie van verstandig faseren en prioriteiten stellen. Hoewel gewoon, snijden is natuurlijk altijd pijnlijk.

 

Gelukkig hebben we dit weekend op een ontspannen manier, uitgebreid met de fractie en het bestuur gesproken. Niet alleen over de huidige politieke stand van zaken, maar vooral ook over de toekomst.  Zelfs de verkiezingen van 2010 zijn aan de orde geweest. De sfeer was open en ik heb weer veel geleerd. (o.a. over mijzelf!) Het blijft goed elkaar aan te spreken en aan te sporen om het authentieke geluid van de ChristenUnie te blijven uitdragen. Onafhankelijk van meerderheden of minderheden.

 

« Terug