Spagaat

spagaatdonderdag 18 september 2008 20:23

De raadswerkgroep Rijnboog: Een groter onderwerp waar ik zo’n spagaatgevoel van krijg bestaat er niet. Enerzijds ziet de ChristenUnie qua risico’s, kosten en techniek niet veel in een haven met sluis, anderzijds is het leuk om te zien hoe veel Arnhemse burgers op een enthousiaste manier ideeën voor dat gebied aandragen.

Toen er vorig jaar een raadsmeerderheid koos voor de haven met sluis, werd er tegelijk een raadswerkgroep in het leven geroepen die zich bezig moest gaan houden met een interactief proces rond de verdere ontwikkeling van het Havengebied (en later ook Coehoorn-Zuid).

Ik heb me toen aangemeld omdat ik, ondanks dat de ChristenUnie de keuze voor de haven betreurde, het wel belangrijk vond dat meer Arnhemmers in het vervolg mee konden praten over de inrichting van hun stad. En gezien het verleden, wilden we er met onze neus bovenop zitten.

Via diverse sessies heeft een groep van ruim dertig mensen driftig getekend, ontworpen en nagedacht over het gebied rond de geplande haven. Dit was een leuk proces om mee te maken. Deze zgn. burgeragenda wordt momenteel in de officiële schetsen verwerkt.

Momenteel vindt er een veel grootsere peiling plaats, via internet. Elke Arnhemmer kan zich hiervoor opgeven. (stuur een mailtje naar panel@arnhem.nl) Dit panel is het nieuwe digitale instrument van de gemeente om burgers snel naar hun mening te vragen. Momenteel zijn dat dus vragen over Rijnboog. Gewoon aanmelden dus!

 

Ondanks deze positieve ervaring met burgerparticipatie, blijft de ChristenUnie van mening dat Arnhem keuzes moet gaan maken. Het ziet er financieel niet rooskleurig uit, en we zouden dus vooral moeten kijken naar die projecten waar we de grootste risico’s lopen, en waar we nog in kunnen snijden en faseren.  Vandaar dat de ChristenUnie vorige week een motie indiende om de vele Arnhemse ambities eens onder de loep te nemen. En als we het dan hebben over risico’s, ja, dan denk ik nog steeds aan die Haven met Sluis… Vandaar die spagaat!

 

« Terug