Duizendpoot

duizendpootdonderdag 30 oktober 2008 12:42

Je zou denken dat een duizendpoot heel veel tegelijk kan. Maar helaas, ondanks de duizend poten kan ook zo'n beestje maar één ding tegelijk, en maar één richting uit. Een kleine troost voor een fractie die druk is met de begroting. Daar is nou eenmaal veel beleid tegelijk aan de orde. Verder kenmerkt zich deze maand door een grote hoeveelheid goed en slecht nieuws.

Goed nieuws is in ieder geval de goed bezochte ledenvergadering, waar eerst Guido een helder verhaal vertelde over de Waterschapsverkiezingen. Ook werd er ruim stilgestaan bij het reilen en zeilen van de fractie. We kregen veel positiefs te horen en dat doet goed. Een terecht kritiekpunt was dat we soms te weinig zicht hebben (nemen!) op uitwerking van door ons ingediende en aangenomen amendementen en moties. Belangrijk om dit beter te gaan monitoren!

Het is fijn om op zo’n vergadering te merken dat er zo meegeleefd en meegebeden wordt.

 

Goed nieuws is ook dat de VVD (zichzelf) vragen gaat stellen over de haalbaarheid van de haven met sluis. Tijdens de raadsvergadering kwam de VVD met een motie om naast het “reguliere” schetsontwerp ook een variant te ontwikkelen met een waterpartij. Eén van de argumenten is de financieel onzekere toekomst. Toch zou ik, als dat echt de reden van de VVD is, me niet de kosten van het ontwikkelen een variant op de hals halen, maar dapper zijn, en helemaal afscheid nemen van de haven met sluis.

 

Slecht nieuws is dat er deze week tot twee maal toe grote financiële tegenvallers voor de gemeente bekend werden. Tegenvallende grondverkoop bij Presikhaaf en het tevergeefs declareren van kosten voor het onderzoek naar en verwijderen van explosieven vormen nieuwe grote kostenposten.

 

Tenslotte: Op 10 november vindt de traditionele begrotingsraad plaats. De ChristenUnie heeft vier amendementen ingediend, waarover dan ook gestemd zal worden:

 

1. Plan van aanpak Loverboys.

Hierin vragen we om in samenwerking met diverse betrokken organisaties een plan van aanpak m.b.t. Loverboys te ontwikkelen. Een punt uit ons verkiezingsprogramma!

 

2. Peuters vragen eerst om visie.

Voordat er bezuinigd gaat worden op voorschoolse opvang vinden wij dat je eerst een visie moet ontwikkelen.

 

3. Digitale Panel

Hierin vragen we om het digitale panel dat al functioneert voor de raadswerkgroep Rijnboog, voor meer onderwerpen in te gaan zetten. Steeds meer mensen melden zich aan, en wordt om hun mening gevraagd.

 

4. Motie: Nieuw bestek

 Gezien de financiële situatie en de diverse problemen waar Arnhem mee te kampen had en heeft, vinden wij het heel belangrijk om zo snel mogelijk de huidige (financiële) stand van zaken op een rijtje te krijgen en te bezien of het nodig is beleid te gaan wijzigen. Dat kan natuurlijk van alles zijn.

« Terug