Betrouwbaar?

handenwoensdag 12 november 2008 11:40

De afgelopen twee dagen vond de begrotingsbehandeling plaats. Doorgaans gepaard gaand met goede inhoudelijke betogen. Helaas ging het deze keer anders. Door een plotselinge actie van de coalitie verdween de hele inhoudelijke voorbereiding in de prullenbak en is de kloof tussen oppositie en coalitie dieper dan ooit.

Met het argument ons ter wille te zijn, toverde de coalitie vlak voor de vergadering een nieuw amendement tevoorschijn. Op zich niet verboden, maar wel in strijd met heel veel eerdere afspraken die in het voorbereidingstraject gemaakt waren. Inzet en aanleiding van deze soap was het voorstel dat de hele oppositie samen met Groen Links had voorbereid om de Podiumkunsten te voorzien van €900.000. Natuurlijk voor Groen Links als coalitiepartij een spannend gegeven.

Maar op het allerlaatste moment bleek dat de coalitiepartijen CDA en PvdA in overleg met Groen Links een nieuw voorstel gemaakt hadden. Met een andere dekking. Pijnlijk, omdat dit zo laat nog, en zonder overleg plaatsvond, en omdat daardoor vanwege de dekking andere voorstellen niet meer te realiseren bleken. Groen Links trok zijn steun voor het oorspronkelijke voorstel in, en zette daarmee de toon voor het verdere debat.

Want vervolgens ging het niet meer over de inhoud, maar vooral over de procedure. Begrijpelijk. Ook de ChristenUnie was boos. Het gaat hier namelijk om betrouwbaarheid. Wat stellen afspraken voor als die plotseling, door coalitiedruk gewoon verbroken worden? Hoe kunnen we nu nog hopen op eerlijke samenwerking? Diep teleurgesteld moeten we concluderen dat de winst die de coalitie dacht te bereiken met deze onbegrijpelijke switch, een droombeeld is. Want er zijn slechts verliezers. Zelfs voor de Podiumkunsten is het uiteindelijk nog maar de vraag of zij hun negen ton krijgen, want een deel van de dekking wordt gehaald uit het begrotingsresultaat van 2010. Dat is de boel voor je uitschuiven, want wie garandeert dat positieve resultaat?

Het grootste verlies is wel het verlies aan vertrouwen, het verliezen van de hoop dat de kloof tussen oppositie en coalitie te verkleinen zou zijn.

De uitspraken van fractievoorzitter Wieneke de Waard van Groen Links vandaag in de Gelderlander zetten het mes er nog dieper in: ,,Wij hebben helemaal onze zin gekregen en daar gaat het om in de politiek’’, zegt zij met een brede lach. Dat zij daarvoor de oppositie voor gek heeft moeten zetten, deert haar niet. Ook de zekerheid dat de oppositie Groen Links nu nooit meer zal vertrouwen neemt zij voor lief. ,,Als ze ons nodig hebben, komen ze wel weer.’’

« Terug