Een goed resultaat voor de ChristenUnie

arnhemsswoensdag 12 november 2008 11:42

Ondanks de moeizaam verlopen begrotingsbehandeling (zie ook weblog) heeft de ChristenUnie deze keer weer alle ingediende voorstellen binnengehaald.

 

 

 

1. Het voorstel om een plan van aanpak Loverboys te maken. 

 

2. De motie Nieuw Bestek, waarin we vragen om een grondige analyse van de Arnhemse financiën (en het weerstandsvermogen) en om zo nodig maatregelen te nemen in het beleid om de financiële positie te versterken. Dat kan van alles zijn, maar goed kijken naar de grote projecten hoort daar zeker bij! 

 

3. Het eerst ontwikkelen van een goede visie op voorschoolse voorzieningen, voordat er gesproken kan worden over bezuinigingen. 

 

4. Het voorstel om het Digitale Panel vaker in te zetten.

 

De ChristenUnie heeft vervolgens als enige van de oppositiepartijen voor de begroting gestemd. Niet omdat we het met alle aspecten van de begroting eens zijn, dat kan ook niet. Maar wel omdat een begroting het uitgangspunt is voor al het beleid. En  het instemmen met de begroting geeft je als partij recht van spreken bij de verdere uitvoering van alle plannen. Het demonstreert een stukje medeverantwoordelijkheid.

Het is daarom volgens de ChristenUnie principieel juist om met een begroting in te stemmen.

« Terug