Wonen en bouwen: Moet het roer om?

roerwoensdag 03 december 2008 10:32

Begin dit jaar stelde de ChristenUnie voor om eens een conferentie te organiseren om door te praten over de Arnhemse bouw- en woontoekomst. Deze week was het zover.

Wethouder Kreeft meldde al in de Gelderlander dat het roer in Arnhem om moet. Daarbij doelde hij vooral op het soort woningen dat er momenteel gebouwd wordt. Zitten we bijvoorbeeld wel te wachten op de grote hoeveelheid geplande duurdere appartementen?  Deze en nog veel meer andere vragen stonden centraal tijdens de woonconferentie, waar niet alleen gemeentelijke beleidsmedewerkers en politici aanwezig waren, maar ook diverse mensen uit de makelaardij en het bankwezen.

Iedereen voelt aan dat er keuzes gemaakt moeten worden die niet alleen ingegeven worden door de huidige markt en woonbehoeften, maar vooral ook door de langetermijnvisie op de stad. En soms lijken beide uitgangspunten tegenstrijdig. Begrijpelijk is dat de markt meer gericht is op de (commerciële) korte termijn, dan op het belang van gedegen gemeentelijk langetermijnbeleid. Tegelijk lift ook de marktwaarde van woningen en projecten mee op een goede visie en ambitie van een stadsbestuur.

Een steeds terugkerend element was het zgn. scheefwonen, het feit dat 35% van de Arnhemmers eigenlijk te goedkoop woont. Daar is op zich niks mis mee, alleen wel voor de wachtlijst van mensen die echt een goedkope woning nodig hebben. Het beleid van de gemeente is op dit moment zo dat 65% van de nieuwbouw bestaat uit de wat duurdere woningen, in de hoop dat scheefwoners gaan doorstromen, zodat de goedkope woningen vrijkomen voor degenen voor wie ze zijn bedoeld.

Dat lijkt tot nu toe niet te lukken. Maar wat moet je dan? Een conclusie die ik trek is dat mensen graag in hun woning blijven omdat dat vooral financieel aantrekkelijk is, maar vaak ook omdat ze gehecht zijn aan de plek waar ze wonen. Daarom zou je veel meer maatwerk per wijk moeten leveren. Zorg ervoor dat er ook doorstroming binnen een wijk mogelijk is. Want een rasechte Geitenkamper bijvoorbeeld zal niet zo snel naar een nieuwbouwwijk als Schuytgraaf trekken.  En lang niet altijd is daarvoor nieuwbouw nodig. Ook renovatie van oude woningen, en het samenvoegen van twee kleine woningen tot één grote is een optie. Diversiteit in een wijk vergroot de leefbaarheid. Denk daarbij ook aan atelierwoningen.

En houd bij het ontwikkelen van de stad oog voor de toekomst. Daarbij komt natuurlijk meer kijken dan alleen wijkonderhoud en bouwopgaven. Ook het versterken van de economie, en (culturele) voorzieningen maken een stad een aantrekkelijke vestigingsstad.

Genoeg stof om de komende periode op door te borduren, en daarbij hoop ik op een flexibel college dat op basis van de realiteit van nu en tegelijk met oog voor de toekomst evenwichtige keuzes durft te maken.

Want het gaat tenslotte niet om statistieken, maar om een basisbehoefte van de mens: Wonen!

 

« Terug