Een gezegend 2009!

vuurwerkwoensdag 31 december 2008 11:10

De ChristenUnie in Arnhem heeft zich in 2008 met veel liefde en plezier ingezet voor u en uw stad.

Dankzij de ChristenUnie,

®    zullen de kosten voor muziek- en kunstlessen voor de jeugd t/m 18 jaar niet hoger worden.

®    is er een gedegen onderzoek gestart naar alle feiten rond de veel te dure kwijtschelding van de schulden van Vitesse.

®    wordt er niet bezuinigd op de voorschoolse opvang, voordat er een visie is op dit voor heel veel jonge Arnhemmers belangrijke thema.

®    staat het verborgen probleem ‘Loverboys’ hoog op de agenda.

®    krijgen de gemeentelijke financiën veel aandacht, en zijn realistische keuzes een stap dichterbij gekomen.

 

Wat kunt u in 2009 van de ChristenUnie verwachten?

-          Een continu kritische blik op Rijnboog. Wij blijven ons zorgen maken over de financiële en technische haalbaarheid van dit enorme project, en pleiten voor de menselijke maat.

-          Wij gaan een brede discussie starten over prostitutie in de stad en de gevolgen van een toekomstig Eroscentrum met 120 ramen.

-          De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor u. Daarom veel oog voor de WMO in de praktijk.

-          De ChristenUnie gaat  voor een ambitieus klimaatbeleid in Arnhem.

 

 

Maar vooral willen we op een eerlijke en herkenbare manier, soms tegen de stroom in, het unieke geluid van de ChristenUnie blijven laten horen.

 

De ChristenUnie Arnhem wenst alle Arnhemmers een gezegend 2009 toe.

 

 

« Terug