Geduld

klokvrijdag 16 januari 2009 10:07

Soms heb je periodes dat je moet wachten. Intussen houd je je dan bezig met van alles en nog wat, maar vanuit je ooghoeken volg je nauwlettend elke beweging van de kant waarvan je actie verwacht.

Op deze manier ben ik het nieuwe jaar weer gestart. Meteen een volle agenda, maar ook in afwachting van de uitkomsten van het raadsonderzoek Vitesse, en van de presentatie van het definitieve schetsontwerp van het havenkwartier Rijnboog. Dat laatste ook vanuit mijn rol als lid van de raadswerkgroep die zich bezig heeft gehouden met de burgerparticipatie. Spannend is of de ontwerpers de inbreng van de burgers serieus hebben genomen en of dat herkenbaar terug te vinden is in de tekeningen.

Het was de bedoeling dat deze tekeningen en het rapport van de raadswerkgroep op hetzelfde moment gepresenteerd zouden worden. Zo was het afgesproken. Zacht gezegd vreemd om te ontdekken dat er vandaag al een heel stuk in de Gelderlander over het definitieve schetsontwerp geschreven stond.

Ondanks het feit dat het burgerparticipatieproces boeiend was, zie ik uit naar het moment dat ik me weer als raadslid kan gaan buigen over de Rijnboogplannen. Dat ik mijn raadswerkhoed weer kan inwisselen voor mijn politieke hoed.

 

Inmiddels hebben we onze eerste fractievergadering van dit jaar achter de rug. We hebben uitgebreid gesproken over het armoedebeleid en over de diverse plannen die door partijen opeens uit de hoge hoed worden getoverd. Bijvoorbeeld het idee van de VVD om gratis fietsen aan de minima te verstrekken. Ben je niet sociaal als je daar kritisch tegenover staat? Ons uitgangspunt bij de verdere behandeling is dat elk plan financieel stevig onderbouwd moet worden, ook voor de langere termijn. Aan eendagsvliegen heeft niemand iets.

 

Vorige maand kregen we een brief van de VBOK over tienermoederopvang. Het blijkt dat wij als gemeente van het ministerie geld krijgen ten behoeve van tienermoederopvang. Met deze bijdrage worden we als gemeente gestimuleerd initiatieven te ontwikkelen voor de opvang van tienermoeders. Het is goed om uit te zoeken wat Arnhem met dit geld doet, en of er meer mogelijk is. We gaan hiermee aan de slag!

 

 

 

« Terug