ChristenUnie blij met ruimte Rijnboog

schepvrijdag 06 februari 2009 17:45

Het college is na lang rekenen tot de conclusie gekomen dat het havenkwartier in Rijnboog te duur wordt. En daarmee is een einde gekomen aan de ook door ons bekritiseerde grote haven met sluis. Een goede stap, maar tegelijk een markering van een zeer pijnlijke periode.

We zaten al even te wachten op het definitieve, derde schetsontwerp en de Nota van Randvoorwaarden. Nu is duidelijk waarom het zo lang duurde: het hele plaatje rond het Havenkwartier is financieel niet rond te breien.

Dat komt vooral doordat het programma van een haven en kunstencluster niet past binnen het oorspronkelijke plangebied. Nu wil het college grote stappen terug doen en legt diverse vragen op tafel:

  1. Kan door aanpassing van de vorm en/of de omvang van de haven voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen het plangebied.
  2. Kan door een andere inpassing van de Weerdjesstraat voldoende ruimte worden gemaakt voor het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied.
  3. Kan de omvang van het Kunstencluster worden verkleind waardoor een compacter gebouw binnen de grenzen van het plangebied mogelijk is.

Vooral de eerste vraag maakt duidelijk dat er weer van alles mogelijk is; een kleine haven, een waterpartij, een beek met een waterkom enz. Kortom, voor de ChristenUnie is dit winst. Al zeven jaar wijzen we op de noodzakelijke menselijke maat, het draagvlak in Arnhem en de financiële onmogelijkheden van dit deel van Rijnboog.

 

Grote vraag is nu wel hoe het college denkt over al die raadsbesluiten die met deze nieuwe weg in de prullenbak verdwijnen. Van groot belang is dat de raad de boel goed naar zich toe gaat trekken! Want daar moeten de nieuwe kaders gesteld worden.

De andere kant van dit verhaal is een pijnlijke. Want de ChristenUnie kijkt terug op een periode dat, ook weloverwogen, rustige waarschuwende woorden over Rijnboog, structureel genegeerd werden. Keer op keer. Er was geen ruimte!

Jarenlang is Arnhem gegijzeld door een plan waaraan niet getornd mocht worden, tegen beter weten in. Dat steekt. En dat moeten ook alle partijen die zich blindelings steeds schaarden achter dat plan, en daarmee alle deuren sloten, zich aantrekken. Neem alleen maar de periode (en kosten van 1,2 miljoen euro!) rond het preferendum in gedachten. Hoeveel tijd, geld en energie heeft dit allemaal gekost.

De ChristenUnie staat vanzelfsprekend open voor een nieuwe koers, en hoopt op een veel meer gezamenlijke aanpak om tot een breed gedragen Rijnboog te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Terug