18 februari 2006: bijeenkomst "Voor elkaar? Hart voor Arnhem"

zaterdag 18 februari 2006 09:00

Om alvast in uw agenda's te schrijven: op 18 februari a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur houdt de lokale ChristenUnie een bijeenkomst in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30 (Malburgen) met als titel: "Voor elkaar? Hart voor Arnhem!".

Om alvast in uw agenda's te schrijven: op 18 februari a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur houdt de lokale ChristenUnie een bijeenkomst in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30 (Malburgen) met als titel: "Voor elkaar? Hart voor Arnhem!". Iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd is welkom om hierover mee te denken en oplossingen aan te dragen.

We willen in het bijzonder christen-migranten uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Uit de folder:

* Kijk over de kerkelijke en culturele schutting met een Hapje en een Drankje

* Een frisse blik op onze samenleving: Standup Comedian Dr. Johnny Love!  Hebt u hem gezien in ‘Het Elfde Uur’?

* Geen geklets maar een pittige discussie: Lagerhuisdebat onder leiding van landelijke voorzitter jongerenafdeling ChristenUnie

* Spreek de mensen uit de politieke praktijk: Workshop actuele politiek in Arnhem

* Live muziek

------------------------------------------
Alvast een voorschot uit het verkiezingsprogramma:

De ChristenUnie pleit voor:
• een structurele samenwerking tussen de ChristenUnie fractie, Kerken en maatschappelijke organisaties in Arnhem om zo een voortrekkersrol te kunnen spelen in het bundelen van hun krachten en op die manier te komen tot overtuigende politieke acties en stellingnamen;
• het voortzetten van het Stadsdebat tussen/met diverse Kerken en maatschappelijke en religieuze organisaties;
• ondersteuning van initiatieven vanuit Kerken of ander organisaties die gericht zijn op de ondersteuning en hulp van mensen die dat nodig hebben.

« Terug