4 februari: Addy Plieger - actie referendum Rijnboog

zaterdag 04 februari 2006 20:00

Om half twaalf is het op Het Land van de Markt gezellig druk. Met de SP en Pro Arhem gaan we vanuit diverse kramen hard aan de slag om handtekeningen te vragen voor een referendum over het Rijnboogplan. Soms komt de zon even door de wolken heen en echt koud is het gelukkig ook niet. De reacties van de mensen zijn opvallend. Er is een groep die echt niet weet wat Rijnboog is. Zelfs mensen die hun leven lang al in Arnhem wonen, kijken ons soms bevreemd aan. ''Rijnboog? nog nooit van gehoord.'' Eigenlijk wel beschamend! Schieten we kennelijk toch tekort in het communiceren met de Arnhemmers!

Om half twaalf is het op Het Land van de Markt gezellig druk. Met de SP en Pro Arhem gaan we vanuit diverse kramen hard aan de slag om handtekeningen te vragen voor een referendum over het Rijnboogplan. Soms komt de zon even door de wolken heen en echt koud is het gelukkig ook niet. De reacties van de mensen zijn opvallend. Er is een groep die echt niet weet wat Rijnboog is. Zelfs mensen die hun leven lang al in Arnhem wonen, kijken ons soms bevreemd aan. ''Rijnboog? nog nooit van gehoord.'' Eigenlijk wel beschamend! Schieten we kennelijk toch tekort in het communiceren met de Arnhemmers!

Dan is er een groep die meteen weet waar we het over hebben en ongeveer de pen uit je hand rukt om zo snel mogelijk een handtekening te zetten. "Natuurlijk zijn we tegen. Wie bedenkt nou zo'n plan voor Arnhem." Sommige mensen komen heel bewust naar de kraam om te tekenen. De redenen zijn heel divers; de één ziet de haven niet zitten, de volgende is alle bouwputten zat en weer iemand vindt dat er verkeerd met het geld wordt omgegaan.

Sommigen hebben zich er echt in verdiept. Iemand die bij Rijkswaterstaat werkt, vertelt vol zorg dat het waterpeil van de Rijn nu alweer op een dieptepunt zit. In april verwacht ze zelfs een laagwateralarm. Dat betekent volgens haar dat een haven nooit overtuigend met water gevuld kan worden.
Eerlijk gezegd spreken we maar weinig mensen die enthousiast zijn over Rijnboog. Er is een man die zegt dat Rijnboog wel goed is voor de werkgelegenheid.

De handtekeningen stromen binnen. In de kraam wordt nauwkeurig de tussenstand bijgehouden. Rond half drie zijn het er al ruim 1500 en een uur later wordt er gesproken over "misschien halen we de 2000 wel". De benodigde 750 handtekeningen zijn er, maar met meer staan we toch sterker, dus iedereen gaat gewoon door.

Zo af en toe sluipt er een raadslid rond van een van de partijen die voor Rijnboog zijn. Er wordt wat gegeneerd gelachen en gediscussieerd. "Het moet toch nog door de raad..."

Op een gegeven moment komt er een afvaardiging van de VVD met op een groot bord alweer een alternatief plan. Dat riep op zich natuurlijk wel vragen op...... Duidelijk is dat naast het plan van Das en Rotshuizen en al de plannen die in het verleden gepresenteerd zijn, het erop lijkt dat we over het al veelbesproken Rijnboogplan toch nog lang niet uitgepraat zijn. Nu moeten we ons gaan beraden wat we precies de Arnhemmers willen voorleggen.
En nu op naar de raadsvergadering van 13 februari!

____________________________________________________________
Deze actie stemt overeen met programmapunt 7
"Rijnboog op maat"
. Rijnboog moet passen binnen de Arnhemse stedenbouwkundige structuur, een project op menselijke schaal.
____________________________________________________________

Dit artikel is inmiddels overgenomen op diverse Arnhemse politieke fora:
Liberaal Forum Anno Zijlstra
Forum Pro Arnhem
www.arnhem.christenunie.nl wordt gelezen! Nu de stemmers nog!

« Terug