9 februari: Addy Plieger - discussie Stadspastoraat over geloof en politiek

donderdag 09 februari 2006 20:00

Wij, als echte ChristenUnie-ers, hopen dat geloof en religie onderdeel zullen uitmaken van het debat bij het Stadspastoraat. Helaas, het gaat gewoon over de Arnhemse politieke zaken. Hoewel voor mij politiek en geloof dagelijks en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vind ik het wel jammer. Ik ben er van overtuigd dat iedereen zijn of haar waarden, normen en politieke keuzes baseert op een overtuiging. Niemand is neutraal. Dat is een illusie! Graag had ik de anderen daar eens over gehoord.

Wij, als echte ChristenUnie-ers, hopen dat geloof en religie onderdeel zullen uitmaken van het debat bij het Stadspastoraat. Helaas, het gaat gewoon over de Arnhemse politieke zaken. Hoewel voor mij politiek en geloof dagelijks en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vind ik het wel jammer. Ik ben er van overtuigd dat iedereen zijn of haar waarden, normen en politieke keuzes baseert op een overtuiging. Niemand is neutraal. Dat is een illusie! Graag had ik de anderen daar eens over gehoord.

Maar er wordt gewoon gedebatteerd aan de hand van de stellingen uit de stemwijzer. Pijnlijk is, dat er over de inhoud van veel stellingen nogal onduidelijkheid bestaat. Iemand uit de zaal merkt terecht op dat als de politici het al niet snappen, zij toch helemaal geen keuze kunnen maken? Want wat is nou belastingverlaging? Wat bedoelen we precies met inkomenscriteria in achterstandswijken? Rijnboog, een bodemloze put? Ja, maar het is nog zoveel meer.

Diverse partijen proberen het publiek en elkaar (!) de stellingen uit te leggen. Kennelijk is de stemwijzer een ongenuanceerd instrument.
Gelukkig kan ik over een aantal ChristenUnie onderwerpen (o.a. armoede en heroïneverstrekking) toch een helder standpunt weergeven. En daarvoor was ik toch ook gekomen?
Maar of dit debat nou bijdraagt aan het vertrouwen in de politiek? Ik vrees het ergste!

Na mijn ervaring van gisteren bij Radio Arnhem, ben ik vandaag weer in het Spijkerkwartier. Nu op zoek naar de Driekoningendwarsstraat, waar het Stadspastoraat gehuisvest is. Ik loop met Arrien Sietsma langs de nu lege ramen en we hebben het samen over de verantwoordelijkheid die de gemeente (politiek) ook nu heeft voor dat gebied. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met ontwikkeling en verkoop van panden want als de, soms hele mooie, huizen lang leeg zullen blijven, zal de verpaupering toenemen.

 

« Terug