Vitesse

IM001235donderdag 05 maart 2009 12:22

De analyse en de feitenreconstructie van de gang van zaken rondom Vitesse die deze week gepresenteerd is, biedt stof tot nadenken, roept vragen op, maar leidt ook tot pittige conclusies. Een gedegen openbare behandeling is een vereiste om verantwoording af te leggen en publiekelijk te kunnen oordelen. Daarom pleit de ChristenUnie ervoor om de onderliggende stukken zoveel mogelijk openbaar te maken.

De gemeenteraad kreeg maandag het raadsonderzoek in handen. Een ruim zestig pagina’s tellend document, waarin het bestuurlijk handelen van de gemeente Arnhem in relatie tot Vitesse wordt geanalyseerd. De onderlegger, de bron voor dit stuk, is de  veel dikkere bijlage met de geheime feitenreconstructie en tijdlijn.

Nu is niks is funester voor een publiek debat als geheime stukken. En hoewel het begrijpelijk is dat er van de achthonderd stukken enkele vertrouwelijk moet blijven om redenen van algemeen belang of specifiek bedrijfsbelang, is de ChristenUnie ervan overtuigd dat dit echt niet geldt voor, zoals nu gemeld, zeshonderd documenten. Daarop moet echt nogmaals gescreend worden, maar dan vanuit de gedachte dat iets “openbaar is, tenzij”. Dit is overigens in overeenstemming met een van de conclusies uit het rapport, namelijk dat er in de afgelopen jaren veel te veel in het geheim besloten en besproken is, waardoor niemand, dus ook de raad niet, zich nog publiekelijk kon verantwoorden. Daarom eerst een vergadering om te besluiten de geheimhouding niet te bekrachtigen, en pas daarna een verantwoordingsdebat.

 

Een ander aspect in het rapport is de informatievoorziening. Gesteld wordt dat deze vanuit het college weliswaar veelvuldig was, maar niet volledig. De raad was er niet van op de hoogte dat het reddingsplan geen echt reddingsplan was, maar slechts een noodkrediet. En het college wist dat wel. Dat kan waar zijn, en zou een politieke doodzonde zijn, toch heeft de ChristenUnie vanaf het begin gezegd, op basis van inzage in cijfers, dat Vitesse het met de lening, echt niet zou redden. Dat het risico veel te groot was. Dat de raad hier niet moest instappen. En daarom ons consistente tegengeluid al die jaren.

Er valt nog veel meer over te zeggen, en dat komt vast nog wel. Maar een zorgpunt blijft de opmerking die een jaar geleden gemaakt is door de wethouder en ook deze week weer her en der klonk: Het ging ons er alleen maar om om Vitesse te redden.

Dit was, en is dus de grote valkuil geweest. Want door deze geel met zwarte oogkleppen zijn we de fuik ingezogen, en dat kan dus weer gebeuren. Tenzij er nu een degelijke visie ontwikkeld wordt op de relatie tussen topsport (waaronder Vitesse) en de gemeente. En vanzelfsprekende financiële steun hoort daarin wat ons betreft niet thuis.

 

« Terug