Vitesse II

IM001235vrijdag 13 maart 2009 14:05

-- PERSBERICHT 13 maart 2009--

Om de impasse te doorbreken die er is ontstaan rond de vertrouwelijkheid van de onderliggende stukken van het Raadsonderzoek Arnhem-Vitesse, pleit de ChristenUnie voor een hernieuwde, onafhankelijke beoordeling van de brondocumenten.

Het is begrijpelijk dat er in het Vitesse Rapport documenten vermeld worden die vertrouwelijk zijn. Maar de lijn die het college nu trekt, namelijk alle documenten van derden in het dossier als geheim te beschouwen, is niet reëel. Het college belijdt wel de lijn van totale openheid, maar handelt er niet naar. Dat blijkt onder andere uit de vreemde voorbeelden waarbij geheimhouding is opgelegd.

Opvallend is dat zelfs het advies van de stadsadvocaat aan het college over de geheimhouding als geheim is aangemerkt.

De ChristenUnie pleit daarom voor een hernieuwde beoordeling van de onderliggende documenten door een of meer onafhankelijke juristen. Het nadeel is uiteraard wel dat dit extra tijd en geld gaat kosten. Maar de winst is dat zo’n screening op een objectieve wijze zal gebeuren, en dat daardoor het debat over de inhoud van het beladen dossier Arnhem-Vitesse zo open mogelijk kan plaatsvinden.

« Terug