Ja, mits.....

boeiidonderdag 26 maart 2009 20:23

Een goede 24-uursopvang voor drugsverslaafden is essentieel. Niet alleen vanwege de overlastbestrijding, maar vooral om de hulp en zorg die daar geboden wordt. Dat het inmiddels onmogelijk lijkt om De Boei nog ergens neer te leggen, is dan ook een ramp.

De geschiedenis van de 24-uursopvang is veelbewogen. Desondanks is het succes ervan wel bewezen. Vooral het feit dat verslaafden meer rust ervaren en dat er meer gestuurd kan worden op afkicken, is voor de ChristenUnie doorslaggevend.

Dus ondanks alle problemen en vreselijk hoge kosten die er al zijn gemaakt, is het  voorstel van het college om de 24-uursopvang te verhuizen naar het voormalig Gemeentearchief, gezien de ontstane situatie, niet verkeerd. De voorziening mag niet verdwijnen.

Toch kon de ChristenUnie afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering nog niet van harte instemmen met die verplaatsing. Dit, omdat er nog geen duidelijkheid is over vooral de financiële consequenties en de dekking. Daarom maakte de ChristenUnie, samen met de PvdA, een amendement om het college eerst te vragen om een uitwerking van de financiën en een goed beheersplan, waarin ook afspraken met omwonenden staan. Pas als die zaken helder zijn, kan de raad een goed besluit nemen. Het amendement haalde het net, en we hopen dus dat er in mei meer helderheid zal zijn.

Hieronder volgt het laatste deel van de bijdrage van Addy Plieger tijdens de raadsvergadering:

En ten slotte: voor de zoveelste keer waarschijnlijk: Laat het niet zo zijn dat een 24-uursopvang, waar dan ook, succesvol genoemd wordt als alleen de overlast vermindert. De meetlat van de CU ligt ten eerste bij doelgerichte hulp. Ten allen tijde gericht op afkicken. Wij doen niet aan het afschrijven van mensen. Benut de toekomstige locatie dan ook ten volle, inspelend op ontwikkelingen op MO-gebied. En kijk ook eens verder in verslavingszorgland. Beste voorzitter en beste nestor: Het is vast niet duaal om je als raad zo te bemoeien met de uitvoerende kant. Toch zal de CU dat in dit geval blijven doen. Juist omdat de keuze van middelen en werkwijzen in de verslavingszorg niet waarden-vrij is.

 

« Terug