Arnhems klimaat

mereldinsdag 21 april 2009 19:07

Op de hoek van ons dak zit al dagen een merel te fluiten; een mannetje dat op zoek is naar een vrouwtje. Wat mij betreft mogen die vrouwtjes nog wel even wegblijven, want het klinkt wel vrolijk. Bijzonder dat zo’n dier zich voor honderd procent kan richten op dat ene doel. Ik realiseer me dan dat zo’n gerichte focus voor een politieke partij ideaal zou zijn, maar niet haalbaar.

Zo speelde er de laatste maand zowel in als buiten het stadhuis van alles dat ons als fractie opslokte. We startten met de informatieve ronde in het Vitesse-dossier. Niet alleen de begeleidingsgroep maar vooral het college hebben we bevraagd. Gelukkig hebben we op veel vragen uitgebreid schriftelijk antwoord gekregen. En op basis daarvan gaan we ons de volgende maand bezinnen op onze mening over het rapport, en op het handelen van college én raad tijdens al die jaren dat we te maken hadden met de oorzaken en gevolgen van een reddingsplan dat vanaf het begin af aan al gedoemd was te mislukken.

Opvallend, maar in mijn ogen ook wel begrijpelijk, is dat het college veel conclusies uit het rapport niet deelt. Het wordt nog lastig om een debat te voeren, terwijl de achterliggende waarheid een punt van discussie is.  

 

Gisteren hebben we tijdens de raadsvergadering gesproken over de Arnhemse klimaatnota. Een nota die lang op zich heeft laten wachten, en waarvan we gezien de evaluatie van de vorige nota voorspellen dat ook deze Arnhem niet op de kaart zal zetten. Aan de ambities ligt het niet, die zijn afgeleid van de landelijke normen. Maar het ontbreekt nog teveel aan enthousiasme als het gaat om de uitvoeringsprogramma’s. Daarom hebben we met de PvdA een motie ingediend om de monitoring frequenter te laten plaatsvinden, en dan niet slechts gericht op de programma’s, maar vooral gericht op het resultaat. Het gaat uiteindelijk om het doel en niet om het middel. En we hopen dat we met zo’n monitorsysteem flexibeler kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen op klimaatgebied. Het feit dat we deze aarde slechts in bruikleen hebben, schept nou eenmaal verplichtingen waar we ook als stad mee aan de slag moeten.

 

Inmiddels is ook het jaarverslag met de perspectiefnota weer op de deurmat gevallen. Wat betreft de perspectiefnota: een leesbaar verhaal, maar een stuk waar we zeker flink over zullen gaan debatteren. Want financieel is er geen ruimte voor nieuw beleid. Dat betekent per definitie keuzes maken en schuiven, en dat voorspelt dus politiek vuurwerk de komende tijd…

 

« Terug