Verdieping

wenteltrapmaandag 27 april 2009 20:41

Deze week heerst er even stilte voor de storm (jaarrekening en perspectiefnota) en dus heb ik tijd om terug te komen op een eerder geschreven stukje over de “nieuwe partijtheorie” waar ik nogal wat vragen over kreeg. Gelukkig geen negatieve, maar ze zetten me wel aan het denken. De kern van de reacties was de vraag hoe ik vanuit een “abstracte” partijvisie vervolgens in de praktijk politiek bedrijf.

Op zich is dat een vraag waar we als fractie geregeld over praten. Wat is onze basis, en hoe is de praktijk? En dan constateren we dikwijls dat we vaak geneigd zijn met de vaart van de agenda en de volgende hype mee te gaan. Dat leidt soms tot oppervlakkigheid. Ik denk dat we daar wel eens verkeerd aan doen, en ons te weinig afvragen waar het unieke van de ChristenUnie aan te zien is. Waar laten we ons door leiden, en wat is uiteindelijk ons doel?

Een feit is dat we als fractie ons best doen om over elk agendapunt mee te praten. Het gebeurt niet vaak dat we onze beurt voorbij laten gaan. Kennelijk spelen onze calvinistische “roots” ons parten. En dan ontstaat vanzelf de situatie dat je minder toekomt aan eigen speerpunten.

Gaan we daarmee voorbij aan ons doel? Aan de legitimatie van de ChristenUnie in Arnhem? Nee. Behalve als we in ons doen en laten geen besef meer hebben van wat God van ons vraagt en wat zijn doel met de wereld is. Want als dat besef aanwezig is, kan je ook een debat over bouwen in Arnhem toetsen aan de partijvisie. Niet dat we met die vertaling van visie naar praktijk zoiets als een christelijke stad willen bouwen, maar wel dat we in zo’n debat aandacht vragen voor zaken als duurzaamheid, (financiële) verantwoordelijkheid, een eerlijke verdeling en toekomstvisie. Vanzelfsprekend zijn er andere agendapunten waar we nog meer onze Bijbelse visie kwijt kunnen. Als het gaat om (verslavings-)zorg bijvoorbeeld; Elk mens, hoe ziek of verslaafd ook, is voor God waardevol en verdient zorg; De meetlat die mensen gebruiken om elkaar te beoordelen, is vanuit Bijbels oogpunt precies tegengesteld. Gelukkig maar! Het zou overigens mooi zijn om de oproep tot nederigheid vanuit de Bijbel meer in de Arnhemse politiek toe te passen.

Niet met als doel dat iedereen de Bijbel gaat lezen (hoe mooi dat ook zou zijn..) maar wel om te laten zien dat de Bijbel veel handvaten geeft in hedendaagse dilemma’s. En die handvaten zijn bruikbaar en waardevol voor iedereen.

« Terug