Eigen Kracht Conferentie ook in Arnhem

eiegen krachtwoensdag 20 mei 2009 11:05

De ChristenUnie gaat zich inspannen om Eigen Kracht Conferenties (EKC) in de Centra voor Jeugd en Gezin in Arnhem een plaats te geven. Een EKC heeft als doel om bij een gezin in problemen eerst de familie en de sociale omgeving in te schakelen

Op diverse plaatsen in het land worden EKC’s gehouden en de resultaten zijn veelbelovend en verrassend positief. In de provincie Overijssel wordt er al volledig mee gewerkt. Gezinnen worden eerder geholpen en het is goedkoper, omdat er geen dure professionele hulpverlener, maar alleen een coördinator ingezet hoeft te worden. Deze coördinators hebben een aparte opleiding gevolgd en zijn er in Gelderland in overvloed, zo meldde dhr. Elzinga, regiomanager van de Eigen Krachtcentrale Gelderland. Het ontlast dus ook de bureaus jeugdzorg en hun wachtlijsten.

Hoe werkt een Eigen Kracht Conferentie?

Tijdens een EKC kan iedereen die betrokken is bij de persoon om wie het gaat aanwezig zijn, en meehelpen om een plan voor de toekomst te maken. Een onafhankelijk coördinator zorgt ervoor dat de conferentie van de persoon en zijn familie en vrienden is, en op hun manier gehouden wordt. De kracht voor de oplossing komt vanuit de familie en alle belangrijke mensen daaromheen. EKC’s kunnen worden ingezet in alle situaties waar een plan moet komen om te zorgen dat het beter gaat. Bijvoorbeeld in een gezin waar problemen zijn rondom de opvoeding, echtscheiding, dreigende schooluitval, overlast en huiselijk geweld. Daarom is het onderbrengen van het EKC-concept binnen de Centra voor Jeugd en Gezin een prima plan.

De provincie Gelderland heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld; in de Provinciale Jeugdnota staat bovendien dat het inzetten van EKC’s met kracht moet worden bevorderd.

Link: www.eigen-kracht.nl

 

« Terug