Algemene beschouwingen

vlagdinsdag 09 juni 2009 11:34

Hieronder leest u de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de Algemene beschouwingen:

Het spreekt altijd tot de verbeelding: Een vlag die met enig protocol in top gehesen wordt. Het heeft wat, zo’n vlag die dan hoog en fier wappert in de wind. Het zegt wat over identiteit, over resultaat, over trots en daarnaast ook wat over de windrichting.

Het beeld dat de aanbiedingsbrief van het college bij de Jaarrekening en het Jaarverslag opriep leek daar wel een beetje op. Vol trots hijst het college daarin de vlag van het succes van 2008, als een soort wapperende driekleur met wimpel, bestaande uit:

  • het dalen van het aantal bijstandsuitkeringen met 500
  • het realiseren van 1200 nieuwe woningen
  • de komst van het Nationaal Historisch Museum
  • de wimpel: het voordelige resultaat van 7,7 miljoen.  

Over deze vlag van het college zal ik zo eerst wat zeggen, maar daarna wil ik de vlag van de CU hijsen, onze eigen driekleurige leidraad  Veranderen, versterken en vertrouwen. 

Het dalen van het aantal bijstandsuitkeringen verdient een groot compliment. Absoluut! Een donkere wolk in dit verhaal is natuurlijk wel de ongunst der tijden die waarschijnlijk zal leiden tot een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Vooral de jeugdwerkloosheid verdient aandacht de komende periode. Landelijk wordt er al flink beleid op ontwikkeld, Arnhem moet zich daarbij aansluiten, want werkloosheid is voor een jongere desastreus.

Dan het aantal woningen. Ja, zeker dankzij Schuytgraaf is het aantal van 1200 nieuwe woningen gehaald. En ook de broodnodige en succesvolle herstructurering in Malburgen en Presikhaaf speelt een rol. Desondanks spreekt de context niet van slingers en ballonnen, want ook hier gooit de crisis roet in het eten. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt worden die wat de CU betreft niet alleen korte termijn oplossingen mogen bieden. Dus nu niet bijvoorbeeld alleen maar goedkoop gaan bouwen omdat dat zo lekker verkoopt.

De CU volgt nauwgezet de uitwerking van de motie Nieuw Bestek, en de bijstelling van de woonvisie. Arnhem heeft behoefte aan een stevig breed crisisplan. Niet een beetje van dit en een beetje van dat.

Dan het NHM. Ik ga daar verder niks over zeggen, maar we houden onze adem in.

Tenslotte de wimpel, het voordelige resultaat van 7,7 miljoen. Voor dit resultaat was de eigen spaarpot nodig, en is dus zeker geen reden voor een feestje. En dan heb ik het nog niet eens over het kritieke weerstandsvermogen, de dalende Algemene Reserve, het feit dat er ruim 40 miljoen verkeerd begroot is en er forse overschrijdingen zijn bij de verhuizing naar het stadskantoor. Vorige week heb ik al uitgebreid de visie van de CU op de financiën uit de doeken gedaan, dat doe ik niet over, maar het feit dat de wethouder daar toen geen reactie op gaf, was wel bijzonder vreemd.

U ziet, voorzitter, dat de vlag van het college gezakt is tot halfstok. En neem daarbij de wind die uit een verkeerde hoek waait:  Hoog tijd voor bezinning. 

1. Veranderen

Wanneer is een land welvarend? Wereldwijd geldt hiervoor het bruto binnenlands product als graadmeter. Vorige week las ik dat alleen het Aziatische koninkrijk Bhutan volgens een ander principe werkt: het bruto nationaal geluk, Hierin zijn naast economische voorspoed ook geluk en geestelijke en sociale ontwikkeling meegenomen. Fantastisch lijkt me dat. Niet Bhutan zelf, zeker niet, maar wel dat je je als land of stad gaat realiseren dat welvaart meer is dan een dikke portemonnee. Bij de aanpak van de huidige crisis zullen we ook in Arnhem verder moeten gaan dan het dichtplakken van  begrotingsproblemen via reserves. Inzet van reserves kan alleen als je daarbij niet wegloopt voor meer fundamentelere veranderingen. Zet het geld in voor zaken die blijvend goed zijn, en niet voor leuke dingen in het hier en nu. Voor de CU is het uitgangspunt dat we op korte en lange termijn zorgvuldig moeten omgaan met wat ons is toevertrouwd.

2. Versterken

Als ik zeg Versterken, dan betekent dat dat er ook zaken goed gaan. Zaken die in onze ogen uitgebouwd of versterkt en benut moeten worden. Dat verdient een groenste, beste evenementenstad.

Op het gebied van milieutechnologie valt nog een wereld te winnen. Niet als proefballonnetjes, maar echt als ingebed beleid. De motie om milieuvriendelijk OV in Arnhem, naast de trolleylijnen, te stimuleren, past daar wonderwel bij. Pas bij de volgende concessie, maar we moeten nu alvast beginnen met de aanloop.

En neem eens het feit dat uit het JV blijkt dat het aantal fietsers in de stad gestegen is, terwijl het OV-gebruik, net als het aantal parkeerders daalt, Nou, dat is toch geweldig! Alhoewel dit laatste inderdaad tegen de verwachting en wens van de wethouder in is. Want hij zal wel zenuwachtig zitten schuifelen als hij denkt aan het bereikbaarheidsfond. Wij zijn nog altijd voor een goed onderzoek naar het parkeren en de parkeerbehoefte in de stad.

Ik denk dat de wethouder Rijnboog als argument voor de door het college verwachte toename van parkeren gaat gebruiken. Over Rijnboog ga ik nu niet veel zeggen. U kent ons standpunt, en we zijn nog altijd teleurgesteld dat er geen goed afspraken gemaakt zijn over breed gedragen randvoorwaarden nu het college met een zoveelste herdefinitie gestart is. (vrijheid blijheid)  De CU voorspelt een verharde stellingname de komende tijd, zeker vanwege de verkiezingen. Dit had voorkomen kunnen worden door al veel eerder goede nieuwe realistische kaders met de raad te formuleren.

We zijn, zoals we vorige week al zeiden, blij met de plannen voor het Veiligheidshuis. Een uniek en integraal concept om te verbinden en te versterken. Zeker als het gaat om de lijstjes waarop Arnhem laag scoort, liggen hier ingrediënten die kansen bieden. Maar, en dat is geen nieuws, de CU wil graag dat inhoudelijke keuzes hierin niet aan de neus van de raad voorbijgaan. Wat ons betreft is dit meer dan alleen uitvoering. De gemeente heeft de regie, Het is onze stad, en onze investering.

Over kansen gesproken, een tijd geleden kwam ik in contact met mensen die werken met Eigen Kracht Conferenties. Een uniek concept, waarvan u in de motiebundel al veel hebt kunnen lezen. We moeten goed onderscheid maken tussen jeugdzorg en jeugdbeleid. Alles wat zich afspeelt voor de deur van Bureau Jeugdzorg ligt op het gemeentelijke bordje. Dus zeker preventie. En ECK’s kunnen preventief ingezet worden, zodat een heel Jeugdzorg-traject voorkomen kan worden. Scheelt ook weer wachtlijsten en kosten. En wellicht ten overvloede: het gaat om het aanbieden, dat is wat anders dan bemoeien met uitvoering. 

Voorzitter, ik heb het onderwerp prostitutie voor het laatst bewaard. Een onderwerp waar de CU zich de laatste tijd in aan het verdiepen is. U kunt dit jaar van ons een uitgebreide visie op prostitutie in Arnhem verwachten. Duidelijk is wel dat, ook al hebben we geen zichtbaar prostitutiecentrum meer in de stad, er enorm veel ellende is in Arnhem op dit gebied. Er is veel onzichtbaar leed. En aan elk beleid om hier wat aan te doen kleven nadelen. Ik beveel wat dat betreft u allen het landelijke rapport Schone Schijn aan. (Na afloop bij de CU aan te vragen..)

Nergens in het land is het acuut sluiten van tippelzones goed geweest voor de vrouwen die daar werkten. Zorgvuldigheid, maatwerk en geleidelijkheid zijn hier sleutelwoorden.

En kijken we dan naar de Arnhemse zorgzone: CU staat achter de zorg, niet achter het tippelen.

En bij ons gaan alarmbellen rinkelen nu blijkt dat de zorg niet leidt tot uitstroom. We hebben begrepen uit een gesprek met Iriszorg dat dit o.a. komt door het gebrek aan uitstroomplaatsen. Sinds HERA geen Time-out trajecten meer biedt aan prostituees doet Iriszorg dit zelf, op de Boei. Maar dit is niet ideaal. Daarom roepen we op om te zoeken naar mogelijkheden, en wellicht wel hele nieuwe, zoals in Nijmegen, om die uitstroom weer op gang te brengen. Het gaat ons om perspectief voor prostituees.

En mocht u vanwege de kosten tegen willen stemmen, wees gerust, Er is dit jaar bij het Min v Justitie een subsidie aan te vragen met als naam RUPS, Regeling Uitstapprogramma’s voor prostituees.  

3. Vertrouwen 

Vertrouwen voorzitter, gaat soms hand in hand met teleurstelling. Helaas gaat dat ook in Arnhem op. Er is in de ogen van Arnhemse burgers veel fout gegaan. Er is vaak terechte frustratie en onbegrip. Niet alleen als het gaat om die grote bekende zaken (Rijnboog, station, Vitesse bekende rijtje zullen anderen wel doen,..) maar juist vaak ook op het niveau van communicatie in buurten en wijken. Variërend van een moskee tot speeltoestellen. Vertrouwen begint bij kleine dingen, direct contact en transparante afwegingen en besluitvorming. En dat is dus iets anders dan: slaap zacht, het college waakt.

Ten slotte hoop ik dat u nu zicht hebt op de vlag van de CU. En dat u daardoor ook ontdekt heeft uit welke hoek bij ons de wind waait.

En zoals een vlag niet vanzelf wappert erkent de CU dat ook het besturen van een stad niet vanzelf gaat. Wij hebben Gods kracht nodig, en onze fractie zal daarvoor blijven bidden. Voor u en voor onszelf

 

« Terug