Wethouder Weeda opgestapt

arnhembynightdinsdag 23 juni 2009 22:24

Vanavond is wethouder Weeda opgestapt. Ze maakte dit zelf in een verklaring aan de raad bekend. Ze erkende dat ze de raad en het college diverse malen niet heeft geïnformeerd over de kosten en de opgehoogde begroting van de Sonsbeektentoonstelling.

De ChristenUnie heeft in een korte verklaring daarna gezegd respect te hebben voor de beslissing van de wethouder. Vooral ook voor het feit dat ze dit zelf de raad meedeelde. Wethouder Weeda was een enthousiaste wethouder, die zich inzette voor cultuur en evenementen in de stad. Het was ook een wethouder, en dat zei ze zelf ook, die zich teveel met de uitvoering bemoeide en daardoor haar bestuurlijke focus verloor.

Zowel wethouder Weeda als  wethouder Hoeffnagel refereerden aan de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie over de inkomsten en uitgaven van de Stichting Sonsbeek, in mei vorig jaar. Hoewel die beantwoording de raad nooit bereikt heeft, is deze wel door het college vastgesteld. Daarin was te lezen, weliswaar in een tussenzin, over de verhoogde begroting. Dat betekent dus ook dat de overige collegeleden hiervan op de hoogte waren. Wethouder Hoeffnagel bevestigde dit. Dit roept uiteraard vragen op. 

Deze week zullen er op initiatief van PvdA-fractievoorzitter Rikken gesprekken plaatsvinden met de overige fractievoorzitters over de ontstane situatie. Weeda is de tweede wethouder van de PvdA die binnen een jaar opstapt, vorig jaar vertrok Sander van Bodegraven na een forse kostenoverschrijding bij de verbouwing van het Museum voor Moderne Kunsten.

De ChristenUnie zal zich bezinnen op wat goed is voor de bestuurbaarheid van de stad de acht maanden die nog resten tot de verkiezingen.

« Terug